Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van Veiligheidsmonitor worden gesteld aan bijna 1900 inwoners van de gemeente Barendrecht.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het onderzoek start begin augustus; de resultaten worden in 2020 verwacht.

Hoe ervaart u leefbaarheid en veiligheid?

De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door I&O Research. Burgemeester Jan van Belzen benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is belangrijk dat zoveel mogelijk inwoners die benaderd worden, meedoen aan het onderzoek. Alleen als er voldoende deelnemers zijn, kunnen wij te weten komen hoe u de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente ervaart. En die kennis is weer belangrijk om ons veiligheidsbeleid af te kunnen stemmen op uw wensen en ervaringen.”

Vragenlijst

Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen. In de loop der jaren is het onderzoek al in meer dan 300 Nederlandse gemeenten uitgevoerd.

Meer informatie: www.veiligheidsmonitor.nl.