Woonzorgcentrum Borgstede voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Het gebouw is ooit neergezet voor bewoners met een heel andere, lichtere zorgvraag. De kamers en vooral de badkamers zijn voor nieuwe inwoners met een veel grotere zorgvraag veel te klein. Demografische studies wijzen uit dat de behoefte aan een beschermde woonomgeving voor ouderen enorm zal toenemen.

“We zien het nieuwe Borgstede in combinatie met het Dienstencentrum als een plek waar iedereen zich thuis voelt”, benadrukt wethouder Reshma Roopram. “Laagdrempelig en toegankelijk voor alle leeftijden. Daarom is de herontwikkeling van Borgstede in ons collegeprogramma opgenomen. Een toekomstbestendige, betaalbare, ouderenvriendelijke en groene woonomgeving voor senioren met een kleine tot grote zorgbehoefte. Het is een maatschappelijk vraagstuk waar we samen met Woonzorg Nederland (eigenaar), Laurens (zorgaanbieder) over in gesprek zijn. Uiteindelijk zullen zij de richting bepalen. Maar wij zullen ons, binnen de mogelijkheden die we hebben, maximaal inzetten om het beste voor onze inwoners te bereiken.”

Dienstencentrum

Het gebouw van het Dienstencentrum is ook eigendom van Woonzorg Nederland, maar blijft zoals het is. Het Dienstencentrum is één van de vijf ontmoetingspleinen van Kijk op Welzijn. Reshma Roopram: “We willen de faciliterende functie van het Dienstencentrum graag behouden en uitbreiden. Een plek voor dagbesteding, ontmoeting en ontspanning. Met haar aanbod van cursussen, inloopactiviteiten, wijkrestaurant, zingen en bewegen. Belangrijke functies die bijdragen aan het verminderen en voorkomen van eenzaamheid.”