Er komt een haalbaarheidsonderzoek naar de herontwikkeling van de locatie Dierensteinweg/Lorentzweg. Hiervoor is een bedrag van € 90.000 beschikbaar.

De locatie Dierensteinweg/Lorentzweg wordt gezien als de entree van Barendrecht vanaf de A15. Bij het opknappen van Bedrijventerrein-Oost is dit gebied ten noorden van de Dierensteinweg niet meegenomen. Wel is destijds door zowel ondernemers als de gemeente de wens geuit om voor deze locatie te komen tot een beter grondgebruik voor bestaande en nieuwe bedrijfsmatige functies die bijdragen aan onder andere bedrijventerrein Dierenstein.

Wethouder Arnoud Proos is dan ook blij met het positieve besluit van het college en de raad om het bedrag beschikbaar te stellen. “Er zijn volop kansen om deze entree van Barendrecht mooier te maken en beter te gebruiken. Dankzij dit budget kunnen we onderzoeken wat we voor onze ondernemers en inwoners kunnen doen met dit gebied. Zo onderzoeken we de mogelijkheden voor een energy- en mobility hub. We hopen dit jaar nog duidelijk te hebben welke kansen er zijn voor deze locatie.”

Energy- en mobility hub

Dat de locatie direct bij de A15 en de IJsselmondse Knoop ligt, biedt volop kansen voor een dergelijke hub. Een hub is een plek waar stromen van mobiliteit samenkomen. Dit zijn zowel stromen van gebruikers als stromen van infrastructuur. De mogelijkheden op deze locatie kunnen variëren van tanken tot vergaderen en van parkeren tot het afhalen van postpakketjes. Het aanbod van diensten zal worden afgestemd op de vraag in de directe omgeving en draagt zo ook bij aan de gemeentelijke ambitie ten aanzien van duurzaamheid.