Soorten belastingen

Ieder jaar betaalt u belastingen aan de gemeente. Dit zijn verschillende soorten belastingen.

Rond de laatste week van februari krijgt u de belastingaanslag in de brievenbus. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen en waarom. U krijgt een aanslag voor:

Onroerendezaakbelasting (OZB) en de WOZ

Onroerendezaakbelasting (OZB) betaalt u als eigenaar van een woning, stuk grond of bedrijfspand. Ook de huurder van een bedrijfspand of de gebruiker van de grond betaalt OZB. De OZB is een percentage van de WOZ-waarde van het pand op 1 januari. De gemeente bepaalt jaarlijks de WOZ-waarde door te kijken naar verkoopprijzen van vergelijkbare woningen. Het percentage OZB wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Het taxatieverslag WOZ kunt u met DigiD online opvragen.

Informatie over uw taxatieverslag WOZ

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing betaalt u voor de afvalverwerking binnen de gemeente.

Rioolheffing

Rioolheffing betaalt u voor het afvoeren van afval- of regenwater op het gemeentelijk riool.

Aanpak

Het Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) verzorgt namens de gemeente Barendrecht de gemeentelijke belastingen. SVHW stuurt u een aanslag. Dit is een brief waarin staat hoeveel u moet betalen. Ook staat erin hoe u moet betalen en waarvoor. Vaak mag u het bedrag ook in termijnen betalen.

U betaalt alleen voor de maanden dat u in gemeente woont. Op de website van het SVHW vindt u meer informatie over hoe de kosten zijn opgebouwd of worden berekend.

Beroep en bezwaar

Bent u het niet eens met onze belastingaanslag? U kunt bezwaar maken. Dit kan bij SVHW. Doe dit binnen 6 weken nadat u het aanslagbiljet heeft ontvangen.

Tarieven

De tarieven 2019 raadpleegt u op de website van SVHW. De tarieven voor 2020 zijn nog niet verwerkt op deze website.

Wat doet de gemeente met de opbrengst?

  • Onroerendezaakbelasting: De opbrengst van de ozb is voor de algemene middelen. Bijvoorbeeld het verbeteren van openbare en culturele voorzieningen en veiligheid.
  • Afvalstoffenheffing: Met het geld dat de gemeente via de afvalstoffenheffing ontvangt, wordt het huishoudelijk afval opgehaald en verwerkt, bij u thuis, in de wijk en bij de Milieustraat.
  • Rioolheffing: Met het geld dat de gemeente via de rioolheffing ontvangt, onderhoudt de gemeente de gemeentelijke riolering en draagt zorg voor de afvoer van grond- en hemelwater.

Extra info

(Gedeeltelijke) teruggave

Soms krijgt u gemeentelijke belastingen die u betaald hebt terug. U krijgt hierover automatisch bericht van de gemeente.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De OZB komt niet in aanmerking voor teruggave. Daar staat tegenover dat u op uw nieuwe adres voor hetzelfde jaar geen nieuwe aanslag OZB krijgt. Overigens is het gebruikelijk dat de notaris de onroerendezaakbelasting verrekent met de nieuwe eigenaar.

Afvalstoffenheffing en rioolheffing

U verhuist naar een andere gemeente

Dan hebt u recht op (gedeeltelijke) teruggave van de afvalstoffenheffing en rioolheffing. In de nieuwe gemeente moet u weer gaan betalen.

U verhuist binnen de gemeente

Dan krijgt u meestal geen geld terug. U neemt de aanslagen van uw oude adres mee naar uw nieuwe adres. Dit kan anders zijn als u verhuist naar een verzorgings- of verpleeghuis, bij iemand gaat inwonen of juist (weer) zelfstandig gaat wonen.

Bent u de aanslag kwijt?

Via het SVHW of op telefoonnummer (0800) 02 00 873 kunt u altijd een kopie van uw aanslag en van de beschikking over de waarde van uw woning opvragen.

Is deze pagina naar wens?