De vraag naar betaalbare woningen blijft onverminderd hoog. Het college stelt daarom een pakket aan maatregelen voor om woningen in Barendrecht financieel bereikbaar te houden. Ook speelt de gemeente hiermee beter in op de woonvraag van verschillende doelgroepen die op zoek zijn naar een woning. Dit betreft met name de jonge en de oudere één- en tweepersoonshuishoudens.

“Er zijn verschillende manieren waarop je als gemeente kunt sturen op de (financiële) bereikbaarheid van, met name, koopwoningen. We stellen de raad voor om de ruimte die er is zo optimaal mogelijk te benutten. Dat doen we door het inzetten van verschillende instrumenten die, zeker in combinatie, een verschil kunnen maken.” Aldus wethouder Arnoud Proos (wonen).

Combinatie van maatregelen

Het voorstel is om in de komende periode in te zetten op een combinatie van maatregelen in aanvulling op de al bestaande maatregelen van de starterslening en de verordening middeldure huur. Deze aanvullende maatregelen zijn: meer flexibiliteit in de ruimtelijke kaders waardoor meer plannen met betaalbare woningen haalbaar worden; het voeren van actief grondbeleid waardoor de gemeente meer directe zeggenschap krijgt over het woningbouwprogramma; het instellen van een beleggersverbod of zelfbewoningsplicht waardoor de individuele koper meer kans heeft op een woning; toestaan van woningsplitsing van grotere woningen.

Woonvraag verschillende doelgroepen

De voorgestelde maatregelen moeten het starters en één- en tweepersoonshuishoudens makkelijker maken om een geschikte en betaalbare woning te vinden zoals een appartement. Ook is de verwachting dat door het leggen van de focus op deze specifieke doelgroepen, dit de doorstroming bevordert waardoor eengezinswoningen vrijkomen.

De maatregelen worden in november in de raad besproken en zullen daarna verdere uitwerking krijgen.