Heeft u een handicap en rijdt u auto? Of heeft u hulp van iemand anders met een auto? Als u langer dan een half jaar niet meer dan 100 meter kunt lopen zonder hulp, kunt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Dan kunt u vaak dichterbij parkeren op een speciale parkeerplaats.

Er zijn 3 soorten kaarten:

 • Bestuurderskaart: u bent lichamelijk beperkt maar kunt wel zelfstandig een auto kunt besturen
 • Passagierskaart: u bent lichamelijk beperkt en kunt niet zelf een auto besturen. U heeft iemand anders nodig om voor u te rijden.
 • Instellingenkaart: een zorginstelling kan een instellingenkaart aanvragen om bewoners te vervoeren.

Voorwaarden bestuurderskaart en passagierskaart

Voorwaarden voor een bestuurderskaart

U komt in aanmerking als:

 • u zelfstandig of met loophulpmiddelen, zonder te pauzeren, nog geen 100 meter kunt lopen
 • uw beperkingen langer dan zes maanden duren
 • u bestuurder bent van een auto of brommobiel en in het bezit bent van een geldig rijbewijs. 

U mag alleen als bestuurder gebruik maken van deze kaart, niet als passagier.

Voorwaarden voor een passagierskaart

U komt in aanmerking als:

 • u zelfstandig of met loophulpmiddelen, zonder te pauzeren, nog geen 100 meter kunt lopen
 • uw beperkingen langer dan zes maanden duren
 • u van deur-tot-deur afhankelijk bent van de bestuurder en u niet alleen kunt wachten. Dat betekent dat de bestuurder u geen moment alleen kan laten, ook niet om de auto te parkeren.

Goed om te weten

 • U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend rolstoelgebonden bent.
 • Soms bent u al eerder gekeurd. Toch moet u bijna altijd opnieuw gekeurd worden. Dit komt omdat de keuring speciaal over het loopniveau gaat. Er wordt gekeken welke afstand u met of zonder hulpmiddelen kunt lopen. De gemeente bepaalt welke medische instantie de keuring uitvoert. De uitkomsten van de keuring komen in een advies te staan. Met dit advies beoordelen wij uw aanvraag.
 • De kaart staat op uw naam.
 • U kunt de kaart ook in een andere auto gebruiken.
 • De kaart is 5 jaar geldig.

Aanvragen gehandicaptenparkeerkaart

Wilt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? Dit gaat zo:

Download het aanvraagformulier (pdf) en vul dit in

 • Stuur het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier terug
 • Voeg 2 dezelfde, recente en goed gelijkende pasfoto’s bij. Vermeld op de achterkant van de pasfoto's uw naam en geboortedatum.
 • Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Voeg deze informatie dan toe.
 • Vraagt u een passagierskaart aan? Voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij. Dit mag een paspoort of identiteitskaart zijn.
 • Vraagt u een bestuurderskaart aan? Voeg een kopie van uw geldige rijbewijs bij.

Goed om te weten

 • Wanneer u een bestuurderskaart aanvraagt en in het bezit bent van een geldig rijbewijs, dan moet u er rekening mee houden dat het medisch onderzoek ertoe kan leiden dat er een procedure gestart op grond van de Wegenverkeerswet. Dit kan eventueel betekenen dat de minister van Verkeer en Waterstaat na onderzoek door een specialist u ongeschikt verklaart voor het besturen van een motorrijtuig en uw rijbewijs ongeldig verklaart.

U wordt gebeld als de gehandicaptenparkeerkaart voor u klaarligt. De gehandicaptenparkeerkaart haalt u persoonlijk op. Dit kan tijdens de openingstijden zonder afspraak.

Heeft u vragen?

Bel ons dan op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur: 14 0180.

Hulp bij invullen formulieren

Heeft u moeite met het invullen van formulieren? Of heeft u geen idee waar u mogelijk recht op heeft en wat u aan kunt vragen? Kijk dan op de pagina Hulp nodig bij het invullen van formulieren.

Kosten

€ 28,30

Verlengen

Wilt u uw kaart verlengen? Doe dan een nieuwe aanvraag. Meestal is geen medisch onderzoek meer nodig, tenzij uw medische situatie intussen is veranderd.

Wij raden u aan om minimaal 8 weken voor het verlopen van uw kaart een aanvraag in te dienen. U bent dan altijd op tijd. Soms is het erg druk en kan het tot 8 weken duren, voor op uw aanvraag is beslist.

Kwijt of verloren

Bent u uw gehandicaptenparkeerkaart kwijtgeraakt of is het gestolen? Vraag meteen een nieuwe aan. Hiervoor tekent u bij de aanvraag een Verklaring van vermissing. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie. Na betaling van legeskosten kunt u een nieuwe duplicaatkaart krijgen. Wij registreren de nieuwe kaart in het Nationaal Parkeer Register (NPR). Uw oude kaart wordt meteen ongeldig verklaard. Zo wordt misbruik van uw vermiste of gestolen kaart voorkomen.

Geldigheid in EU-landen

De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. De kaart is persoonsgebonden en niet kentekengebonden. Hierdoor kunt u als kaarthouder van auto wisselen of een auto lenen.

Parkeren in de blauwe zone

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag u in een (blauwe) parkeerschijfzone en op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen onbeperkt parkeren. De gehandicaptenparkeerkaart moet geldig zijn en zichtbaar voor de voorruit van de auto liggen.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?