Het college heeft de haalbaarheid en meerwaarde laten onderzoeken van gezamenlijke huisvesting van obs De Tweemaster en cbs De Ark op één locatie, een zogenaamde unilocatie. Het gaat om nieuwbouw op de huidige locatie van cbs De Ark, Klipper 109. Dit scenario is vergeleken met afzonderlijke nieuwbouw voor beide scholen op de huidige locaties.