De Gaffelaar wordt heringericht. 

Uit inspecties is gebleken dat de Gaffelaar toe is aan groot onderhoud. Tijdens een inloopbijeenkomst op 9 juli 2019 heeft de gemeente het voorlopig ontwerp voor de Gaffelaar voorgelegd. De bijeenkomst leverde veel suggesties en wensen op. Waar mogelijk hebben wij deze in het definitieve plan ingepast. De bewoners zijn hierover per brief geïnformeerd. Onderaan deze pagina kunt u het definitief ontwerp downloaden. 

Planning van de werkzaamheden

Volgens de huidige planning worden de werkzaamheden vanaf medio 2020 uitgevoerd. Tijdens de informatiebijeenkomst was nog onduidelijk of gelijktijdig met de wegwerkzaamheden de riolering vervangen wordt. Na inspectie is gebleken dat de riolering inderdaad vervangen moet worden. Het werk wordt gekoppeld aan de reconstructie van de Ziedewijdsedijk die al gepland was in 2020. 

Definitief ontwerp Gaffelaar