Het college heeft van de NV BAR-Afvalbeheer de afvalscheidingsresultaten ontvangen over 2019 en de eerste twee maanden van 2020. Ze zijn afgezet tegen de cijfers van 2018 en januari en februari 2019. Belangrijkste conclusie is dat in januari en februari 2020 sprake is van een stijging van 72,6 % van de inzameling van Groente, Fruit- en Tuin-afval (GFT) ten opzichte van dezelfde maanden vorig jaar. De verklaring hiervoor is de toename van de mogelijkheden om GFT te scheiden door het gebruik van minicontainers voor GFT door de bewoners van de laagbouw en de GFT-cocons voor de hoogbouw.