Barendrecht is een echte ondernemersgemeente met veel innovatieve bedrijven. Binnen het project Focus op innovatie slaan ondernemers, onderwijs en gemeente de handen ineen om innovatie samen een stap verder te brengen.

Praktisch aan de slag met innovatie (event)

Ongeveer 30 ondernemers deden mee aan ‘Praktisch aan de slag met innovatie’ op woensdag 2 oktober, in het pand van BIS Econocom in Barendrecht. Meer informatie over dit event (inclusief foto's.)

Motie gemeenteraad

Eind november 2018 heeft de gemeenteraad in een motie gevraagd om te zorgen dat meer innovatieve bedrijven Barendrecht als locatie kiezen. En hoe we innovatie hier nog meer kunnen stimuleren.

Barendrecht Innovation Board

Opgericht in mei 2019. Een nieuw samenwerkingsverband tussen ondernemers, onderwijs en gemeente. De Board vervult een ambassadeursfunctie, zorgt voor informatie-uitwisseling en loopt voorop bij de laatste ontwikkelingen. Ook zorgen voor meer samenwerking in de regio staat op de agenda.

Innovatiediner 22 mei 2019

Ondernemers kozen 2 concepten om verder uit te werken:  

  1. Een algemeen programma om innovatie en samenwerking op dit terrein concreet te maken. Het gaat bijvoorbeeld om: instellen Barendrecht Innovation Board, jaarprogramma ‘innovatie’  (kennisuitwisseling, concrete samenwerking en bijeenkomsten), ‘etalage’ voor innovatietoppers, launching customers (met elkaar zorgen dat een aantal startups elk jaar een order krijgt van partijen uit de Board) en regionale koppelingen aan bestaande initiatieven).
  2. Samenwerking van ondernemers, onderwijs, startups en andere betrokkenen op het gebied van AGF, gekoppeld aan Dutch Fresh Port (naar het voorbeeld van Hortiheroes).

Projectkalender

2019

2 oktoberPraktisch aan de slag met innovatie (event)
Overleg Barendrecht Innovation Board

Contactpersonen gemeente

Kwartiermaker innovatie / projectleider Focus op innovatie

Linda van der Windt
Telefoon: 06 3639 7044
E-mail: l.v.d.windt@bar-organisatie.nl

Wethouder Economische Zaken

Arnoud Proos

Bedrijfscontactfunctionarissen Barendrecht

Jurrien van den Berg en Jos Lukasse