Bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met elkaar? En krijgt u samen een kind? Een vader of duomoeder kan zijn of haar kind erkennen. De duomoeder is de moeder waar het kind niet uit is geboren. Erkenning kan voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of daarna.

Als u het kind erkent, kunt u ook aangeven dat het uw achternaam krijgt. De moeder moet het daarmee eens zijn. Zij komt samen met u langs voor de erkenning. U kiest de achternaam bij het eerste kind. Elk volgende kind krijgt dezelfde achternaam. Is het kind 16 jaar of ouder? Dan mag het kind zelf kiezen welke achternaam het krijgt.

Let op! Door erkenning krijgt u niet vanzelf het ouderlijk gezag. Dit regelt u bij de rechtbank. Pas dan mag u ook beslissingen nemen over het kind.
Erkenning voor de geboorte heet “erkenning van de ongeboren vrucht”. Het voordeel is dat het kind meteen bij de geboorte een wettelijke vader of duomoeder heeft.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden.

Wanneer kunt u bijvoorbeeld een kind erkennen?

 • U bent niet getrouwd met elkaar of hebt geen geregistreerd partnerschap met elkaar.
 • U bent geen directe familie van elkaar (vader, moeder, broers of zussen).
 • U bent 16 jaar of ouder.
 • U heeft schriftelijke toestemming van de moeder nodig als het kind nog geen 16 jaar is.
 • U heeft schriftelijke toestemming van het kind nodig als het 12 jaar of ouder is.
 • Er mogen niet al 2 ouders zijn. Is het kind bijvoorbeeld geadopteerd door de vrouwelijke partner van de moeder? Dan kan de biologische vader het kind niet meer erkennen.

U hoeft niet de biologische vader of moeder van het kind te zijn.

Curatele

Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming van de rechtbank nodig.

Aanpak

U kunt in elke gemeente van Nederland het kind erkennen. Dit gaat zo:

 • Maak een afspraak.
 • Heeft de moeder of erkenner geen Nederlandse nationaliteit? Maak dan telefonisch een afspraak via 14 0180 (afspraak via de website is in dit geval niet mogelijk).
 • Kom persoonlijk naar uw afspraak en neem het volgende mee:
  • een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager en de moeder; denk aan een paspoort, identiteitskaart of geldige verblijfsvergunning
  • schriftelijke toestemming van de moeder en het kind
  • eventueel schriftelijke toestemming van de moeder voor de keuze van de achternaam

Dit hoeft alleen bij het eerste kind uit de relatie en de moeder moet ook zelf meekomen naar de erkenning.

Kosten

De erkenning zelf is gratis. Een afschrift van de erkenningsakte krijgt u ook gratis.

Termijn

De erkenning wordt meteen op uw afspraak geregeld. U kunt dan ook meteen de akte van erkenning meekrijgen.

Extra informatie

 • Extra informatie over erkenning van een kind bij de Rijksoverheid.
 • Ouderlijk gezag regelt u bij de rechtbank. Dit kan pas nadat de erkenning heeft plaatsgevonden. Pas dan mag u ook beslissingen nemen over het kind. Kijk voor meer informatie op de website rechtspraak.nl. Hier kunt u het gezag ook aanvragen.
 • U wilt aangifte doen, maar u heeft geen geldig identiteitsbewijs: Heeft u wel een ander bewijs? Bijvoorbeeld een verblijfsvergunning of een ander document waarmee u kunt laten zien wie u bent (identificatie) of dat u in Nederland mag zijn. Neem dit bewijs dan mee.

Heeft u gevonden wat u zocht?