De Erfgoedcommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over monumenten en cultuurhistorie in bredere zin zoals beeldbepalende panden en beschermde dorpsgezichten.
Voor verschillende activiteiten, zoals het wijzigingen van een monument, is het college verplicht om advies te vragen aan de commissie. Ook adviseert de commissie aan het college over de plaatsing van objecten op de gemeentelijke monumentenlijst.

Er wordt tijdens vergaderingen van de Erfgoedcommissie gesproken over de monumentale waarden van objecten en dorpsgezichten, ingediende bouwplannen waarvoor een vergunning nodig is en algemene zaken omtrent monumentenzorg.

Samenstelling

De commissie bestaat uit een aantal leden, inclusief een voorzitter en een secretaris. Elk lid heeft kennis op één of meerdere onderdelen van de monumentenzorg, waaronder: bouwkunde, stedenbouwkunde en historie.

Correspondentieadres

Erfgoedcommissie Barendrecht
p/a Dorp Stad en Land
t.a.v. mevrouw M. Couperus MSc
Postbus 29129
3001 GC Rotterdam
Telefoon: 010 - 280 94 45