De gemeenteraad wil graag weten hoe ’t Vlak in het centrum van Barendrecht opnieuw ingericht kan worden. Daarom onderzochten we welke ideeën inwoners, ondernemers en bezoekers hebben voor ‘t Vlak. De enquête is door ruim 800 mensen van alle leeftijden ingevuld. Bedankt hiervoor!

De resultaten geven ons een goed beeld van uw wensen en ideeën voor deze plek. Bijna 80% van de deelnemers wil iets veranderen of verbeteren aan ’t Vlak: meer sfeer, gezelligheid, groen en terrassen. Iets minder dan de helft vindt ’t Vlak momenteel (zeer) onplezierig. Zij vinden dat ’t Vlak ongezellig is, dat er (te)veel auto’s zijn en dat de panden verouderd zijn. Ruim 60% wil graag een aantal aspecten van ’t Vlak behouden. Vooral de winkels en parkeergelegenheid werden genoemd. De helft van de deelnemers vindt parkeren in het centrum meestal (zeer) makkelijk. Bekijk de uitkomsten van de enquête.

Toekomstscenario’s

We willen graag dat ’t Vlak (en omgeving) in de toekomst een mooie, aantrekkelijke plek wordt. Want natuurlijk draait het erom dat ’t Vlak inwoners en bezoekers aanspreekt. Onder andere met behulp van de antwoorden in de enquête kunnen wij nu aan de slag met het maken van scenario’s. We gebruiken hierbij ook bestaande informatie en schetsen, zodat we een compleet beeld hebben. Uiteraard houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in dit proces.

Wilt u niks missen?

Onder andere via www.barendrecht.nl/centrumaanpak houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen binnen de Centrumaanpak.