Op woensdagavond 10 april organiseerde gemeente Barendrecht een eerste verkennende bijeenkomst voor omwonenden van de jongerenontmoetingsplek (JOP) die onlangs werd geplaatst en verwijderd in Vrijenburg.

Doel van de bijeenkomst was onder andere terugkijken op hoe het proces is verlopen, waarbij omwonenden de ruimte kregen hun zorgen te uiten. Ook werden eventuele vragen beantwoord. Burgemeester van Belzen, wethouders Roopram en Bults en medewerkers van gemeente Barendrecht, Jongerenwerk en de politie waren aanwezig om die vragen te beantwoorden.

Vervolg

Tijdens de bijeenkomst is ook vooruitgekeken. Een aantal wijkbewoners heeft aangegeven dat zij graag wil meedenken over hoe en waar de jeugd in Carnisselande een eigen plek kan krijgen. De wijkbewoners die interesse hebben getoond worden daarover op korte termijn benaderd door de gemeente.
Woont u ook in Carnisselande/Vrijenburg en heeft u ook idee├źn die u met de gemeente wil delen? Stuur dan een e-mail met uw naam, adres en contactgegevens naar Gjalt Mostert, g.mostert@bar-organisatie.nl.

Achtergrond

Op 27 maart plaatste de gemeente Barendrecht een tijdelijke jongerenontmoetingsplek, een zogenoemde JOP, in Vrijenburg. Deze JOP werd geplaatst als een experiment, met als bedoeling hier maximaal 6 maanden te staan en zo te bekijken of hij in de omgeving past en voor zowel jongeren als omwonenden goed werkt. De plaatsing van deze tijdelijke JOP leidde echter tot veel onrust en zorgen in de wijk. Hierom, en omdat door de gemeente niet de juiste procedures werden doorlopen, verwijderde de gemeente deze JOP op 4 april jl. om vervolgens opnieuw te bekijken hoe en waar de jeugd in Carnisselande een eigen plek kan krijgen.