Technische talenten en zij-instromers met afstand tot de arbeidsmarkt kunnen, mits goed opgeleid en begeleid, een belangrijk aandeel vervullen in het opvangen van het toekomstige tekort aan technische vakkrachten. Om hier werk van te maken hebben Werkgevers Servicepunt BAR-organisatie en de DM-groep de handen ineen geslagen. Twee deelnemers aan het nieuwe begeleidingstraject ontvingen vandaag hun diploma uit handen van wethouder Nico Bults.

"Door het ontbreken van de juiste technische diploma’s en/of werkervaring of het onvoldoende beheersen van de Nederlandse taal hebben sommige mensen een afstand tot de arbeidsmarkt. Als we hen goed opleiden en begeleiden bieden we hen een toekomst en kunnen zij bij bedrijven het toekomstige tekort aan technische vakkrachten opvangen. Voor alle partijen winst dus," aldus wethouder Nico Bults.

De wethouder reikte op 3 juni aan de eerste twee deelnemers van het opleidingstraject van Werkgevers Servicepunt BAR-organisatie (WSP BAR) en DM-groep een diploma uit. In zeven weken tijd leerden zij-instromers Gebremeskel en Dejen op de RDM Campus van Techniek College Rotterdam van tekening af te werken, samenstellen en monteren, draadsnijden en inmeten. De komende twee maanden mogen zij het geleerde in de praktijk brengen bij hun stagebedrijf JP Montage en Lasbedrijf in Barendrecht. Bij gebleken geschiktheid als sprinkler monteur ligt daarna een contract voor bepaalde tijd in het verschiet.
Ook Frank van de Werff, directeur DM-groep is enthousiast: "Zij-instroom is wat mij betreft één van de oplossingen om het aanstaande tekort aan technische vakmensen als gevolg van vergrijzing en ontgroening enigszins op te vangen."

Het traject

In samenwerking met Werkgevers Servicepunt BAR-organisatie (WSP BAR) en DM-groep worden werkgevers gezocht in de techniek die talentvolle mensen een kans willen geven. Na het opleidingstraject beschikt de kandidaat over de nodige kennis om aan de slag te gaan. Tijdens het opleidingstraject behouden de kandidaten hun uitkering. Wanneer de kandidaten stage gaan lopen bij het deelnemende bedrijf, betaalt het bedrijf een stagevergoeding. Na opleiding en stage ontvangt de kandidaat een arbeidsovereenkomst. Het opleidingstraject wordt volledig gefinancierd door de brancheorganisaties en de gemeente. De enige voorwaarde voor bedrijven om hieraan mee te doen is dat zij zijn aangesloten bij A&O of OOM.