De verkeerssituatie rond het Doormanplein wordt overzichtelijker en veiliger gemaakt. Eerder dit jaar werd de horeca daar gelegenheid geboden hun terrassen uit te breiden als gevolg van de coronamaatregelen. Voor de Dorpsstraat wordt eenrichtingsverkeer ingesteld en aanvullende maatregelen rond het Eilandje van Goud worden getroffen. De maatregelen gelden van 17 augustus tot maandag 19 oktober 2020. De Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht en de Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht namen hiertoe samen het initiatief.