Echtscheiding melden

Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.
Een scheiding of ontbinding van het partnerschap verloopt via de rechter. U mag een geregistreerd partnerschap zonder rechter beëindigen als u geen minderjarige kinderen heeft. U moet het wel eens zijn met elkaar.

Aanpak

Uw advocaat vraagt de scheiding aan bij de rechtbank met een verzoekschrift. Uw advocaat stelt dit verzoekschrift samen met u op.
Als de rechter een uitspraak heeft gedaan, krijgt u die beslissing toegestuurd via uw advocaat. Dit heet een beschikking. Deze beschikking laat u door uw advocaat binnen 6 maanden inschrijven bij de gemeente waar u bent getrouwd. Pas dan bent u voor de wet uit elkaar. Dit geldt ook voor een ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed.

Kosten

  • Het inschrijven van de scheiding is gratis.
  • De akte van ontbinding van het huwelijk of partnerschap kost € 13,20 (Prijs 2018)

Meer weten?

Meer informatie van de Rijksoverheid over echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

Is deze pagina naar wens?