Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap.

Aanpak echtscheiding aanvragen

Een echtscheiding wordt uitgesproken bij de rechter. Als u wilt scheiden hebt u een advocaat nodig voor het aanvragen van de scheiding. U vraagt een echtscheiding aan met een verzoekschrift. Uw advocaat helpt u hierbij en stuurt uw verzoek naar de rechtbank. Dit gaat op dezelfde manier bij een scheiding van tafel en bed of ontbinding van het huwelijk na een scheiding van tafel en bed.

Wanneer is de echtscheiding geregeld

Een rechter spreekt de echtscheiding uit. Deze uitspraak (beslissing) heet de echtscheidingsbeschikking. Als de echtscheidingsbeschikking definitief is, stuurt uw advocaat deze binnen 6 maanden door naar de gemeente waar u getrouwd bent. Uw echtscheiding is definitief op het moment dat de echtscheidingsbeschikking door de gemeente op uw huwelijksakte is geregistreerd.

Na deze registratie, stuurt de gemeente waar u bent getrouwd een bericht over uw echtscheiding aan de gemeente waar u woont. De echtscheiding wordt in de gemeente waar u woont in de Basisregistratie Personen (BRP) verwerkt. Deze wijziging kunt u zien op MijnOverheid. Hiervoor hebt u DigiD nodig.

In het buitenland getrouwd en gescheiden

Bent u in het buitenland getrouwd en in Nederland gescheiden?

Dan stuurt uw advocaat de echtscheidingsbeschikking binnen 6 maanden door naar de Burgerlijke Stand van de gemeente Den Haag. Na registratie stuurt de gemeente Den Haag een bericht naar de gemeente waar u woont.

Bent u in Nederland getrouwd en in het buitenland gescheiden?

Als u in Barendrecht woont, maakt u een afspraak bij ons voor registratie van uw buitenlandse echtscheidingsbeschikking in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze registratie is gratis. Het document moet aan een aantal eisen voldoen. Neem voor het maken van deze afspraak daarom telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 14 0180 (tussen 09.00 en 12.00 uur).

Aanpak geregistreerd partnerschap beëindigen

Hebt u geen kinderen jonger dan 18?

Als u uw geregistreerd partnerschap wilt beëindigen en het hierover met elkaar eens bent, hoeft u niet naar de rechter. U hebt wel een advocaat of een notaris nodig. Samen met de advocaat of notaris maakt u een overeenkomst. Hierin moet in ieder geval staan dat u het geregistreerd partnerschap wil beëindigen. De advocaat of notaris geeft aan de gemeente waar u het partnerschap heeft geregistreerd door dat u een overeenkomst hebt. Dit moet binnen 3 maanden nadat u de overeenkomst hebt ondertekend. U kunt dit niet zelf melden aan de gemeente. De beëindiging van het geregistreerd partnerschap is definitief op het moment dat de overeenkomst door de gemeente op uw akte van geregistreerd partnerschap is aangetekend.

Hebt u kinderen jonger dan 18 jaar?

Dan moet u een ouderschapsplan maken. U moet dan altijd naar de rechter om uw geregistreerd partnerschap te beëindigen. U heeft een advocaat nodig.

Bent u de enige die uw geregistreerd partnerschap wilt beëindigen?

Dan is de procedure hetzelfde als een echtscheidingsprocedure. U moet dan dus ook naar de rechter en hebt een advocaat nodig.

Wanneer is het geregistreerd partnerschap geëindigd?

Als de gemeente de beëindiging opneemt op de akte van geregistreerd partnerschap, is het officieel. De beëindiging wordt ingeschreven in de gemeente waar het geregistreerde partnerschap is voltrokken. Na deze registratie, stuurt de gemeente een bericht over de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap aan de gemeente waar u woont. De beëindiging van uw geregistreerd partnerschap wordt in de gemeente waar u woont in de Basisregistratie Personen (BRP) verwerkt. Deze wijziging kunt u zien op MijnOverheid. Hiervoor hebt u DigiD nodig.

Kosten

  • Het inschrijven van de echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap is gratis.
  • Een afschrift (uittreksel) kost: € 13,80

Extra informatie

  • Wilt u door de echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap het gebruik van uw achternaam aanpassen? Kijk dan voor meer informatie bij Gebruik achternaam veranderen.
  • Meer informatie over scheiden of het beëindigen van geregistreerd partnerschap vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?