Waarom over naar duurzame energie?

De Nederlandse overheid heeft besloten om vanaf 2050 geen aardgas meer te gebruiken. Waarom? Aardgas is een fossiele brandstof en bij de verbranding komt het broeikasgas CO₂ vrij. Dat is slecht voor het milieu. Om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan, is wereldwijd afgesproken minder broeikasgassen uit te stoten. Door te stoppen met het gebruik van aardgas, werken we aan een duurzame gemeente waarin we elektrisch koken en ons huis verwarmen met duurzame warmtebronnen.

Barendrecht willen in 2050 100% CO₂neutraal zijn. Uiterlijk in 2030 wil Barendrecht al 49% CO₂ minder uitstoten dan in 1990.

Wat zijn de voordelen?

In 2050 komt alle energie van duurzame bronnen: zon, wind en (rest)warmte . Onze energievoorziening is dan betrouwbaar, betaalbaar, veilig en schoon.

Er zijn steeds meer problemen bij het winnen van aardgas. Denk aan de aardbevingen in bijvoorbeeld Groningen. Ook raakt het aardgas een keer op en zijn we voor de import ervan afhankelijk van andere landen. Door nu al van aardgas af te stappen voorkomen we een tekort, hoeven we geen gas meer te boren en worden we minder afhankelijk van andere landen. En ongelukken veroorzaakt door gas, zijn verleden tijd.

Hoe gaat de overstap?

Het gebruik van aardgas stopt, dus ook in Barendrecht. Daarom zoeken we naar andere energiebronnen voor koken en het verwarmen van huizen en water. De overgang naar deze alternatieven voor aardgas verloopt geleidelijk.

Het is zeker dat er niet één en dezelfde oplossing is voor de hele gemeente. Wat het beste alternatief is, verschilt per gebied en hangt af van meerdere factoren:

  • Kenmerken van de bebouwing, zoals bouwjaar, staat van onderhoud en bouwtechnische kwaliteit
  • Staat van onderhoud van de energienetten en de noodzaak van vervanging
  • Mogelijkheden om elektriciteit of warmte van lokale bronnen te benutten
  • Kansen om de renovatie van woningcomplexen te combineren met de aanleg van andere energie-installaties
  • Wensen en behoeften van bewoners

Wat er moet veranderen in een huis is voor iedereen anders. De gemeente kijkt samen met bewoners, verhuurders en huurders per wijk naar de mogelijkheden. Dat maakt de overstap zo efficiënt mogelijk. Welk alternatief past het beste per wijk? Voor advies over de mogelijkheden per woning kunnen bewoners terecht bij het energieloket WoonWijzerWinkel.  

Kenmerkend voor de regio rondom Barendrecht is wel dat er een overschot aan restwarmte is en dat we onze eigen elektriciteit behoefte niet volledig kunnen opwekken. Dat bepaalt mede de mogelijkheden.

Iedere gemeente werkt aan een warmteplan, de ‘Transitievisie warmte’. Dat plan moet in 2021 klaar zijn. De Transitievisie Warmte geeft per wijk inzicht in het meest geschikte alternatief voor aardgas tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ook geeft het inzicht welke wijken het meest geschikt zijn om als eerste te starten met het aardgasvrij maken daarvan.

Wanneer is mijn wijk aan de beurt?

Tot 2030 is de gemeente vooral bezig met de voorbereiding van de transitie om de wijken vanaf 2030 één voor één naar een duurzame energiebron over te laten schakelen. Zodra bekend is wanneer we in welke wijken starten, gaan we met u in gesprek over de mogelijkheden voor uw woning en wijk om van het gas af te gaan.

We begrijpen dat u nu al vragen heeft over het moet met cv-ketel, kooktoestel, etcetera. Maar pas over ongeveer tien jaar zullen de eerste wijken op duurzame energiebronnen overgaan. Uiteraard kunt u in de tussentijd zelf al energie besparen of duurzame energie opwekken.

Plannen maken we in Barendrecht samen met onze inwoners, ondernemers en partners. We gaan daarom graag samen met u het gesprek aan over hoe we met elkaar naar een duurzaam Barendrecht toewerken. Wij nodigen u uit om actief mee te denken over de beste oplossingen voor warm water en koken: wat heeft u daarvoor nodig en wat vindt u belangrijk. Heeft u zelf een duurzaam initiatief? Wij sluiten graag bij u aan. Zo werken wij in Barendrecht samen.

Wat zijn de alternatieven voor aardgas?

Voor advies over de mogelijkheden per woning kunnen bewoners terecht bij het energieloket WoonWijzerWinkel.

Per wijk wordt gekeken naar de meest geschikte opties voor het vervangen van aardgas door duurzamere energiebronnen. De meest kansrijke oplossingen zijn op dit moment woningen verwarmen met elektriciteit en het aanleggen van warmtenetten (stadsverwarming). Ook kan groen gas (biogas) of waterstof gebruikt worden, maar deze bronnen zijn nog niet beschikbaar voor grootschalige oplossingen.

Het beste alternatief voor koken op gas is koken op inductiekookplaten, dat is energiezuiniger en veiliger. 

Hoe kan ik me voorbereiden: wat kan ik zelf al doen?

Iedereen, huurder,  eigenaar en ondernemer, kan zich nu al voorbereiden op de overgang naar duurzame energiebronnen. De eerste stap op weg naar een duurzame gemeente is het besparen van energie. U kunt energie besparen door uw huis goed te isoleren, de verwarming een graadje lager te draaien, een waterbesparende douchekop te gebruiken en zonnepanelen aan te brengen. Meer tips en advies kunt u krijgen bij de WoonWijzerWinkel.

Betaalbaarheid

Het is heel moeilijk te zeggen wat de investeringen voor u of uw woningeigenaar precies zullen zijn. Uitgangspunt voor de gemeente is dat de betaalbaarheid van de woonlasten is gegarandeerd voor onze inwoners en ondernemers Daarom is de gemeente bezig met het ontwikkelen van financiële regelingen om de investering voor de overstap naar een duurzame woning voor woningeigenaren zo laag mogelijk te houden. Daarnaast zet de gemeente zich samen met de andere Nederlandse gemeenten in voor betaalbaarheid, door in gesprek te zijn met de minister over het Klimaatakkoord. Lokaal organiseert de WoonWijzerWinkel regelmatig collectieve inkopen, om de investering naar duurzame energiebronnen voor de inwoners zo laag mogelijk te houden

Wie zijn er allemaal bij betrokken?

Een groot deel van de woningen Barendrecht zijn eigendom van woningcorporaties. De gemeente werkt daarom samen met de corporaties Patrimonium, Havensteder en Woonzorg Nederland. En ook met de Duurzaamheidskring Barendrecht, bewonersvertegenwoordiging Buitenoord, Energieke Regio en WoonWijzerWinkel, VVE’s en netbeheerder Stedin.

Wat doet de gemeente voor een duurzaam Barendrecht?

Om van Barendrecht een duurzame gemeente te maken, werken we bewust aan energiebesparing, duurzame energievoorziening (gebruikmaken van schone energie en (rest)warmte). Dat doen we ook door te investeren in duurzame mobiliteit (faciliteren van elektrische laadpalen) en zelf het goede voorbeeld te geven door als overheid te verduurzamen in ons vastgoed (zonnepanelen op daken) en in ons materieel (elektrische dienstauto’s, LED-straatverlichting). En in nieuwe wijken worden goed geïsoleerde woningen gebouwd en geen gasleidingen meer aangelegd.