De Duurzaamheidsnetwerk Barendrecht is er voor Barendrechtse bedrijven, (gemeentelijke) organisaties, instellingen, verenigingen en individuele inwoners. Het netwerk zet zich in voor een sociaal en economisch duurzamer Barendrecht. Meer dan vijftig organisaties zijn aangesloten.

Doelstelling

Centraal staat het delen van kennis en ervaringen. Over verduurzaming en duurzame maatregelen. Het netwerk organiseert jaarlijks een aantal evenementen. Ter lering, inspiratie en samenwerking.

Historie

De oprichtingsdatum viel samen met de landelijke Dag van de Duurzaamheid, 11 november 2011. Ruim 30 mensen tekenden de ‘Verklaring van Barendrecht’ tijdens de conferentie ‘Duurzaam: samen sterk!’

Rol gemeente

De gemeente ondersteunt het Duurzaamheidsnetwerk bij hun activiteiten. Met geld en faciliteiten, zoals communicatiekanalen en ontmoetingen. De wethouder Duurzaamheid is voorzitter van het bestuur.

Organisatie

De Duurzaamheidskring Barendrecht bestaat uit de volgende bestuursleden:

  • Tanja de Jonge -  wethouder duurzaamheid, lokale initiatieven, cultuur
  • Krijn Ratsma - voorzitter van stichting Energieke Regio
  • Peter Manders - directeur van woningcorporatie Patrimonium
  • Peter van Zomeren - manager bedrijven bij Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden
  • Jan-Willem van Hellemond - directeur Velo Beheer B.V.
  • Edo van Baars - beleidsmedewerker energietransitie gemeente Barendrecht

Contact

Wilt u samen met Het Duurzaamheidsnetwerk een activiteit organiseren. Laat het ons weten.
Wilt u deel uit maken van het bestuur? Meld u dan aan via e-mail: duurzaamheidsnetwerk@barendrecht.nl