Uitlaatplaatsen en losloopgebieden

In Barendrecht hebben veel inwoners een hond. Die willen zij prettig kunnen uitlaten. En anderen willen daar geen overlast van hebben. Daarom zijn er uitlaatplaatsen en losloopgebieden én een paar regels. Zo moet elke hond binnen de bebouwde kom aan de lijn en als een hond poept binnen de bebouwde kom ruimt de eigenaar dat op. Waar de hond ook loopt, de eigenaar blijft verantwoordelijk voor de hond.

U bent verplicht de poep van uw hond op te ruimen. Alleen in losloopgebieden en op hondenuitlaatplaatsen geldt deze opruimplicht niet. Op de looproutes naar de uitlaatplaatsen en losloopgebieden zijn blauwe bakken geplaatst waar het zakje met hondenpoep in gedaan kan worden. Is er geen blauwe hondenpoepbak in de buurt? Dan kunt u (bij gebruik van een zakje) de overige afvalbakken hiervoor benutten.

U kunt een uitlaatplaats herkennen aan de groene bordjes/markeringspaaltjes. Op de uitlaatplaatsen mogen honden aangelijnd hun behoefte doen. We reinigen deze plekken gemiddeld 1 keer per week met een speciaal voor dit doel ontwikkelde machine.

U kunt een losloopgebied herkennen aan de gele bordjes/markeringspaaltjes. In de losloopgebieden kan de hond vrij rondlopen. Voor zowel de eigenaar van de hond als voor ons geldt hier geen opruimplicht. Het gras in de meeste losloopgebieden wordt 2 tot 5 keer per jaar gemaaid. Er zijn ook enkele losloopgebieden (park Nieuweland en sportpark Smitshoek) waar vaker gemaaid wordt.

U kunt een speelplek herkennen aan de rode bordjes/markeringspaaltjes. Op deze speelplekken mag de hond niet komen. Soms is het lastig om de grenzen van een speelplaats exact met deze bordjes aan te geven. Denk aan de speelpleintjes achter de woningen in de wijk Buitenoord of de kleinere speelplaatsen in Vrijenburg. We gaan ervan uit dat hondenbezitters in die situaties goed kunnen inschatten wat er op die plaatsen wel mag en wat niet.

Op onderstaande kaart of in de tabel kunt u per wijk zien waar de hondenuitlaatplaatsen, de losloopgebieden en de hondenpoepbakken te vinden zijn. Voor de gebieden Oude Maas en Waaloever en het Zuidelijk Randpark geldt dat deze gebieden niet in beheer zijn bij de gemeente, maar bij het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Ook de handhaving in deze recreatiegebieden is een verantwoordelijkheid van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde.

Grotere kaart weergeven

Wijk Smitshoek

Losloopgebieden

 • rondom voetbalveld
 • langs fietspad Middeldijk

Uitlaatplaatsen

 • hoek Heulweg en Voordijk
 • doorsteek Voordijk en voetbalvelden
 • Leerlooierij
 • tussen Rietdekkerij
 • Smitshoeksebaan

Wijk Vrijheidsakker

In de wijk Vrijheidsakker zijn geen losloopgebieden.

Uitlaatplaatsen

 • hoek Carnisser Baan en Eriks-akker
 • Brandsma-akker

Wijk Riederhoek

Losloopgebieden

 • langs fietspad Middeldijk

Uitlaatplaatsen

 • Smitshoekse Baan ter hoogte van Riedermorgen
 • Riedermorgen bij bussluis

Wijk Vrijenburg

Losloopgebieden

 • langs deel van de geluidswal
 • Carnisser Baan tussen Vrijenburglaan en trambaan
 • Voordijk naast huisnummer 464

Uitlaatplaatsen

 • op hoek Vrijenburglaan en Avenue Carré noordzijde
 • Paardenburg, Kalverenburg
 • hoek Sandelhout en Teakhout
 • Vrijenburglaan ter hoogte van huisnummer 79

Wijk Voordijk

 • In de wijk Voordijk is geen losloopgebied
 • Uitlaatplaats aan de Noordersingel ter hoogte van huisnummer 28c en huisnummer 62

Wijk Meerwede

Losloopgebied

 • langs fietspad Middeldijk (2 keer)

Uitlaatplaatsen

 • Riedermorgen bij bussluis
 • Meerwedesingel ter hoogte van huisnummer 30 en 43
 • Lijsterbeswede overkant
 • Randmeer
 • Zuidersingel (2 keer)

Wijk Gaatkensoog

 • Losloopgebied op eilandje Gaatkensoog
 • In de wijk Gaatkensoog zijn geen uitlaatplaatsen

Wijk Havenkwartier

In de wijk Havenkwartier is geen losloopgebied.

Uitlaatplaatsen

 • hoek Hudighaven
 • Van Hobokenhaven
 • hoek Hudighaven en Van de Vormhaven
 • hoek Vederhaven en Müllerhaven

Wijk Waterkant

Losloopgebied

 • langs fietspad Middeldijk

Uitlaatplaatsen

 • Haringwater
 • Carnisser Baan
 • Portlandse Baan (2 keer)

Wijk Bijdorp

Losloopgebieden

 • tussen Henry Dunantlaan
 • Bijdorp-West / Bijdorp-Oost,

Uitlaatplaatsen

 • bij rotonde Bijdorp singeltalud
 • hoek Berlagedreef en van Ravesteyndreef
 • hoek Dorpsstraat en Dudokdreef

Wijk Dorpzicht en Centrum-West

In de wijk Dorpzicht en Centrum-west is geen losloopgebied,

Uitlaatplaatsen

 • Boerhaavelaan ter hoogte van Johannes Wiersstraat
 • hoek Boerhaavelaan en Van der Meulenstraat
 • Petrus Campertstraat

Wijk Nieuweland

Losloopgebieden

 • geluidswal langs A29 (2 keer)
 • park bij Corellipad

Uitlaatplaatsen

 • Oratoriumhof
 • singeltalud Ouvertureweg ter hoogte van Serenadelaan
 • Sweelincklaan ter hoogte van Mazurkastraat
 • singeltalud Triangelweg
 • Bachlaan ter hoogte van Muziekplein
 • park bij Klavecimbelweg
 • ten noorden van Concertweg
 • singeltalud Harplaan
 • singeltalud Brücknerstraat ter hoogte van speeltuin
 • hoek van Beethovensingel en Strausslaan
 • hoek Sweelincklaan
 • Corellipad

Wijk Paddewei

In de wijk Paddewei is geen losloopgebied.

Uitlaatplaatsen

 • singeltalud Meidoorn,
 • singeltalud Gentiaan,
 • langs provinciaal fietspad ter hoogte van Paddeweg
 • ten noorden van Concertweg (wijk Nieuweland)

Wijk Molenvliet

Er zijn in de wijk Molenvliet geen losloopgebieden.

Uitlaatplaatsen

 • singeltalud tussen Jacoba Pompevliet en Torenmolen
 • Stellingmolen
 • singeltalud tussen Stellingmolen en Arent Maertensvliet
 • singeltalud langs Standerdmolen en provinciaal fietspad

Wijk Vrouwenpolder

Losloopgebied

 • Hedwigepolder

Uitlaatplaats

 • singeltalud Louisapolder

Wijk Lagewei

Lossloopgebieden

 • gedeelte van park ten noorden van Baanvakwei,

Uitlaatplaatsen

 • singeltalud tussen Haltewei en Remisewei
 • Sikkelwei ter hoogte van Repelwei
 • singeltalud ter hoogte van Zichtwei
 • singeltalud tegenover oude trambaan

Wijk Noord en Binnenland

Losloopgebieden

 • ten oosten van de atletiekbaan
 • ten oosten van de oude fietscrossbaan
 • Devel naast NS-station

Uitlaatplaatsen

 • Scheldestraat
 • Maasstraat ten zuiden van parkeerterrein
 • hoek Marjoleinlaan en Windsingel
 • singeltalud hoek Binnenlandse baan en Windsingel
 • singeltalud Binnenlandse baan ter hoogte van Marjoleinlaan
 • hoek singeltalud Meije en Stationsweg

Wijk Centrum

Losloopgebied

 • gedeelte van park Buitenoord

Uitlaatplaatsen

 • Dr. Kuyperstraat

Wijk Buitenoord

Losloopgebieden

 • talud Middeldijk
 • eiland Tjalk

Uitlaatplaatsen

 • Tweede Barendrechtseweg
 • Buitenlandse baan
 • Groene rede
 • Ziedewijdse Baan (2 keer)

Wijk Oranjewijk

Losloopgebieden

 • stationsoverkapping
 • Ziedewijdsedijk langs vijver
 • Boezempad

Uitlaatplaats

 • Graaf Adolfstraat

Wijk Ter Leede

Losloopgebied

 • talud Middeldijk
 • Leedepad bij Kleine Duiker

Uitlaatplaatsen

 • singeltalud bij Kolkleede
 • Leedeweg bij bruggetje Tochtleede

Buitengebieden

Staatsbosbeheer beheert de buitengebieden van Barendrecht. Dat doen ze namens Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde. Op de website van Staatsbosbeheer vind je informatie over de regels voor honden in het buitengebied.