Vervangen bomen Helfrichstraat

Tijdens de januaristorm 2018 is een van de bomen in de Helfrichstraat omgewaaid met schade tot gevolg. Vanaf die tijd maken bewoners zich zorgen over de grote bomen (soort: Fraxinus angustifolia – smalbladige es) in hun straat. Na een goed gesprek met wethouder Vermaat deden de bewoners een verzoek om de bomen te vervangen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om 12 essen in de Helfrichstraat te kappen en hiervoor nieuwe bomen terug te plaatsen.

Het college van Barendrecht hecht veel waarde aan (grote) bomen in de woonomgeving. Bomen verminderen immers hittestress, gaan versnelde afvoer van regenwater tegen, vangen fijnstof af, leggen CO2 vast, zorgen voor verkoeling, produceren zuurstof etc. Maar bomen moeten ook veilig zijn. Vanuit de wettelijke zorgplicht laten we onze bomen dan ook regelmatig controleren door externe boomdeskundigen. Op basis van de inspectieresultaten bepalen we welke bomen we snoeien of kappen.

Argumenten voor het kappen van de bomen in de Helfrichstraat waren: het angstgevoel van de omwonenden, de gevaarzetting (aantal scheefgegroeide bomen en afbrekende dikke takken) en het feit dat deze boomsoort eigenlijk niet geschikt is voor smalle groenstroken.

We planten andere bomen terug en kiezen daarbij voor 3 soorten:

  1. Prunus x schmittii (sierkers)
  2. Carpinus betulus ‘Lucas’ (haagbeuk)
  3. Acer campestre ‘Green Column’ (veldesdoorn)

Deze bomen worden uiteindelijk zo’n 10 meter hoog en krijgen een vaasvormige of zuilvormige kroon waardoor ze zeer geschikt zijn voor de smalle groenstrook in de Helfrichstraat. Ook vervangen we de huidige beplanting (groenblijvende struikkamperfoelie en beukenhaag) door tweekleurig bloeiende spierstruiken (Spiraea japonica ‘Genpei’). Dit soort beplanting wordt maximaal 80 cm. hoog en bloeit wit/roze in de maanden juni-augustus.

Op bovenstaande foto staat waar de nieuwe bomen geplaatst worden. Vanaf de Piet Heinstraat gezien worden er afwisselend kleine groepjes sierkersen, haagbeuken en veldesdoornen geplant. Bij het planten houden we rekening met de rioolputten en lantaarnpalen.

Binnenkort verlenen we voor het rooien van de 12 essen een omgevingsvergunning. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken nadat het besluit in de ‘Blik op Barendrecht’ is bekendgemaakt, schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken.

Planning is om de werkzaamheden voor maart 2023 uit te voeren.

Contact

Heeft u nog vragen? Willem Goudzwaard beantwoordt ze graag! U bereikt hem op telefoonnummer 14 0180.