Buurtsportcoach

Bewegen en sporten is leuk, zeker als je dat samen met anderen doet. In Barendrecht vinden we het belangrijk dat iedereen kan meedoen. Ook als het gaat om bewegen en sporten. De buurtsportcoach versterkt het sport- en beweegaanbod in Barendrecht.

De buurtsportcoach werkt samen met zorg, onderwijs en kinderopvang. Bijvoorbeeld door het organiseren van sportactiviteiten op schoolpleinen en in sporthallen. Of door mee te denken over nieuwe sportgroepen voor senioren. De buurtsportcoach kan ook samen met inwoners nieuwe activiteiten opzetten. De buurtsportcoach werkt vanuit KijkopWelzijn.

Heeft u zelf behoefte aan meer beweging? Neem dan contact op met de Buurtsportcoach. Stuur een e-mail naar buurtsportcoach@kijkopwelzijn.nl of bel naar 06 22 03 68 36.

Heeft u een leuk of nieuw idee om uzelf en andere Barendrechters meer te laten sporten of bewegen? Bijvoorbeeld sporten met uw vrienden, wandelen met de koffieclub of een sportactiviteit voor minder mobiele mensen? Neem dan contact op met Wouter, buurtsportcoach en regisseur van het lokale sport- en beweegakkoord van Barendrecht.

Video meld je sport idee bij de buurtsportcoach

In de video hieronder legt de buurtsportcoach uit hoe hij u kan helpen om uw idee uit te voeren.

Het lokale sport- en beweegakkoord biedt namelijk subsidie en ondersteuning aan nieuwe initiatieven om bewoners van Barendrecht, jong, oud, mobiel en minder mobiel in beweging te krijgen. De sportverenigingen ontvangen u graag. Na aanmelding begeleidt de buurtsportcoach u, samen met een sportvereniging, om uw idee uit te voeren.

Sport idee aanmelden

U kunt een sport idee aanmelden bij de buurtsportcoach. Stuur een e-mail naar buurtsportcoach@kijkopwelzijn.nl of bel naar 06 22 03 68 36. Ook voor vragen en meer informatie kunt u bij de buurtsportcoach terecht. Kijk voor meer informatie over de buurtsportcoach op de website van Kijk op Welzijn.