Verantwoording subsidie voor cultuurplannen in en na coronacrisis

Corona heeft ons allemaal geraakt. De cultuursector vormt hier helaas geen uitzondering op. Daarom is er extra geld beschikbaar voor steun aan cultuurpartners in en na de coronacrisis. Heeft u van ons subsidie ontvangen voor nieuwe cultuurplannen in de coronacrisis? Dan moet u hiervoor verantwoording afleggen. U kunt geen cultuursubsidie meer aanvragen.

Dien met DigiD of eHerkenning (eH3) een aanvraag in tot vaststelling voor de subsidie. Informatie hierover leest u in de beschikking die u ontvangt.

Stuur de volgende documenten mee als bijlagen:

 • Financieel verslag van de afgelopen subsidieperiode, bestaande uit:
  • exploitatieoverzicht van de baten en lasten
  • balans op de laatste dag van de subsidieperiode
  • toelichting op het exploitatieoverzicht en de balans
  • accountantsverklaring, als de subsidie € 30.000,00 of meer bedraagt
  • jaarrekening, door het bestuur gewaarmerkt.

Heeft u vragen over deze regeling? Neem contact op met mevrouw S. Hogenbirk via s.hogenbirk@bar-organisatie.nl.