Starterslening

Als u voor de eerste keer een woning wilt kopen en de financiering niet rond krijgt vanwege de hoogte van de hypotheek, dan kunt u in sommige gevallen een starterslening krijgen. De starterslening is een aanvullende lening op uw hypotheek. Deze lening kan het verschil overbruggen tussen de prijs van de woning en uw maximale hypotheek.

 • Voldoet u aan alle voorwaarden? Vraag dan de starterslening aan via het aanvraagformulier.
 • Na uw aanvraag controleren wij uw gegevens aan de eisen uit de Verordening.
 • Wanneer u een kopie van het voorlopig koopcontract opstuurt, toetsen we ook deze gegevens aan de eisen uit de verordening.

Als wij zien dat u aan alle voorwaarden voldoet, krijgt u van ons een toewijzingsbrief. Met deze brief kunt u de starterslening aanvragen via de website van SVn.

 • SVn voert de financiële toets uit die bepaalt of u daadwerkelijk de lening kunt krijgen. Als u niet in aanmerking komt, krijgt u een afwijzingsbrief van SVn.
 • SVn bepaalt hoe hoog de starterslening wordt. Dit is inclusief bijkomende kosten, zoals afsluitkosten en borgtochtprovisie Nederlandse Hypotheek Garantie (NHG). Hiervan ontvangt u een offerte.

 • De minimum leeftijd op het moment van aanvragen is 18 jaar.
 • De maximum leeftijd op het moment van aanvragen is 40 jaar.
 • U woont minimaal 1 jaar in de gemeente Barendrecht.
 • De looptijd bedraagt 360 maanden.
 • De rentevastperiode bedraagt 180 maanden.
 • Van toepassing zijnde garantie NHG.
 • De SVn Starterslening bedraagt maximaal 20% van de koop(aanneem)som plus eventuele verbeter- of meerwerkkosten, óf de marktwaarde uit het taxatierapport. Voor de Starterslening rekenen we met het laagste bedrag van deze twee.
 • Met de SVn Starterslening is het toegestaan om een bestaande woning aan te kopen.
 • Het minimale leenbedrag voor een bestaande woning is € 2.500,00.
 • Het maximale leenbedrag voor een bestaande woning is € 50.000,00.
 • De maximale koopsom voor een bestaande woning is € 355.000,00.
 • Het is toegestaan om verbeterkosten mee te financieren.
 • Het is toegestaan om de verbeterkosten mee te nemen in de berekening van de SVn Starterslening.
 • Met de SVn Starterslening is het toegestaan om een nieuwbouwwoning aan te kopen.
 • Het is toegestaan om meerwerk mee te financieren.
 • Het is toegestaan om de meerwerkkosten mee te nemen in de berekening van de SVn Starterslening.

Ga voor meer informatie over de voorwaarden naar de website van SVn.

 • afsluitkosten bij SVn, deze kosten worden ingehouden op uw lening
 • borgtochtprovisie NHG, deze kosten worden ingehouden op uw lening
 • kosten voor een notaris
 • eventuele kosten voor een hertoets (na 3 jaar kunt u een hertoets aanvragen)

Kijk voor een overzicht van de kosten op de website van SVn.

Heeft u algemene vragen over het aanvraagproces of de lening, dan kunt u contact opnemen met SVn.

Heeft u vragen over de specifieke voorwaarden van de verordening? Of wilt u weten of er nog budget beschikbaar is voor deze lening? Dan kunt u met ons contact opnemen: mevrouw H. Habib, 14 0180 of stuur een e-mail naar startersleningen@barendrecht.nl.