Iedere gemeente werkt aan een warmteplan, de ‘Warmtevisie’. Dat plan geeft per wijk inzicht in het meest geschikte duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagst maatschappelijke kosten. Ook geeft het inzicht welke wijken het meest geschikt zijn om als eerste te starten met het aardgasvrij maken daarvan. De Warmtevisie moet in 2021 klaar zijn. De gemeente houdt twee bijeenkomsten om verder te praten over wat u belangrijk vindt voor de overgang naar aardgasvrij wonen.

De uitkomsten van de gesprekken met inwoners worden meegenomen als input voor de Warmtevisie. Die moet in 2021 klaar zijn. In de warmtevisie wordt een toekomstbeeld geschetst: hoe wordt Barendrecht in de toekomst verwarmd? De vraag is hoe we willen overschakelen naar een duurzame energiebron. Wat is de beste methode tegen de laagste kosten? Het doel is een aardgasvrij Barendrecht in 2050. Het Rijk heeft deze grote opgave bij de gemeente neergelegd.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten over aardgasvrij wonen zijn op:

  • woensdag 25 september in het gemeentehuis (Binnenhof 1)
  • donderdag 17 oktober in Theater Het Kruispunt (Middenbaan 111, Zaal 1)

U bent van harte welkom een of meer hiervan bij te wonen. In de eerste heeft u kunnen vertellen wat u belangrijk vindt en zijn de resultaten van de enquête gedeeld. Tijdens de tweede bijeenkomst wordt getoetst of de oogst van de eerdere bijeenkomst en de uitkomsten van de eerder gehouden enquête op een goede manier zijn samengevat om als input te gebruiken bij het opstellen van de Warmtevisie Barendrecht.

De bijeenkomsten starten om 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur) en eindigen om 21:30 uur. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomsten via energietransitie@barendrecht.nl.

Derde bijeenkomst in voorjaar 2020
Na de eerste bijeenkomst hebben we al heel veel input opgehaald. We verzetten daarom de aangekondigde laatste bijeenkomst van 5 november naar het voorjaar van 2020. In de tussentijd praten we met grote stakeholders zoals woningbouwcorporaties en Stedin. De opbrengst van al deze gesprekken delen we tijdens de bijeenkomst in het voorjaar.