De gemeenteraad vergadert op dinsdag 12 november vanaf 17.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

Agendapunten

1. Opening

2. Afscheid kinderburgemeester Anaïs Swirc en installatie kinderburgemeester Maas van der Graaf

3. Vaststelling agenda

4. 2e Tussenrapportage 2019

Schorsing van 18.15-19.00 uur

5. Begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023

6. Sluiting

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen en achteraf terugkijken.

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.