Heeft u schade door iets wat de gemeente heeft gedaan? U kunt ons dan aansprakelijk stellen.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden. Deze zijn bijvoorbeeld:

 • Wij hebben schade veroorzaakt aan de straten, planten of gemeentelijke gebouwen.
 • Deze schade komt doordat we geen of slecht onderhoud hebben gedaan.
 • Wij hadden de schade kunnen voorkomen.

Aanpak

Wilt ons aansprakelijk stellen voor schade? Als u verzekerd bent, meldt u de schade bij uw verzekeraar. Zij regelen het verder met de gemeente. Als u niet verzekerd bent, dient u de schadeclaim zelf in bij de gemeente. Dit gaat zo:

 • Gebruik hiervoor het online formulier.
 • U logt in met DigiD of eHerkenning
  Meld schade
 • Geef de volgende informatie:
  • uw naam, adres en telefoonnummer
  • omschrijving van wat er is gebeurd
  • waarom u de gemeente aansprakelijk stelt
  • bewijs van de schade (foto’s, rekeningen)
  • de datum en het tijdstip
  • de plek
  • een verklaring van getuigen, met hun handtekening
  • eventuele verklaringen van specialisten die uw schade bekeken
  • een proces-verbaal van de politie, als u dat heeft.

Termijn

 • U ontvangt een schriftelijke bevestiging met een schadekenmerk.
 • De gemeente kan u om aanvullende informatie vragen. Hierover krijgt u dan (meestal binnen 2 weken) een brief of e-mail.
 • U krijgt (meestal binnen 6 weken nadat alle informatie compleet is) bericht of de gemeente een standpunt heeft kunnen bepalen of dat er meer tijd nodig is.
 • Als de gemeente uw aansprakelijkstelling erkent, krijgt u mogelijk een (gedeeltelijke) schadevergoeding.
 • Als de gemeente uw aansprakelijkstelling afwijst, krijgt u een afwijzingsbrief met uitleg.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?