Op woensdag 22 september jl. is de eerste kennismaking en overlegmoment geweest met de Klankbordgroep Windenergie Vaanplein. De Klankbordgroep bestaat uit inwoners uit zowel Barendrecht als Rotterdam die zich vrijwillig hebben opgegeven om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen omtrent het project windenergie Vaanplein. Het advies wordt gericht aan het college van B&W van de gemeente Barendrecht.

Onderwerpen

Gedurende de Klankbordgroep besprekingen wordt er aandacht besteed aan diverse onderwerpen zoals hinder, locatie, de hoogte van de windmolens en (financiƫle) participatie. De deelnemers van de Klankbordgroep zijn tevens vrij om zelf onderwerpen aan te dragen die zij belangrijk vinden. De Klankbordgroep bestaat uit een vaste groep van zestien leden waaronder vertegenwoordiging vanuit de Gebiedscommissies Charlois en IJsselmonde.