De commissie Samenleving vergadert op dinsdag 3 december vanaf 20.00 uur in de Raadszaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

Onderwerpen

  • Verordening maatschappelijke ondersteuning Barendrecht 2019 (Abonnementstarief eigen bijdrage)
  • Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2024
  • Motie CDA Lachgas

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email (griffie@barendrecht.nl) of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw A. Mak (14 0180).

U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over alle onderwerpen die in de commissie Samenleving aan de orde kunnen komen.

Vind meer informatie over het spreekrecht en de spelregels.

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen (geluid) en achteraf terugluisteren.

Vergaderstukken

Bekijk de conceptagenda en de vergaderstukken.