De commissie Ruimte vergadert op dinsdag 3 december vanaf 20.00 uur in de Van de Wouwzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.