De commissie Ruimte vergadert op dinsdag 3 december vanaf 20.00 uur in de Van de Wouwzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.

Onderwerpen

  • Bestemmingsplan Zonnepark 1e Barendrechtseweg
  • Verordening middeldure huur gemeente Barendrecht
  • Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam 2020
  • Motie Groene Leges

Spreekrecht

Tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering kunt u zich aanmelden voor het spreekrecht. Dit kan per email (griffie@barendrecht.nl) of telefonisch bij de commissiegriffier, mevrouw G.E. Figge (14 0180).

U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over alle onderwerpen die in de commissie Ruimte aan de orde kunnen komen.

Vind meer informatie over het spreekrecht en de spelregels.

Kunt u niet aanwezig zijn?

U kunt de vergadering rechtstreeks volgen (geluid) en achteraf terugluisteren.

Vergaderstukken

Bekijk deconceptagenda en de vergaderstukken.