De commissie Planning & Control vergadert op maandag 25 november vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om de vergadering bij te wonen. U kunt op elk moment in- en uitlopen.