In Barendrecht is in 2017 de Cultuurnota gemaakt. Waarom? Omdat veel Barendrechters kunst en cultuur belangrijk vinden. De gemeente Barendrecht wil cultuur een extra impuls geven en zorgen dat meer Barendrechters aan activiteiten meedoen. Kortom: een nog mooier cultureel leven in Barendrecht. Onder andere door een multifunctionele ontmoetingsplek te realiseren in Het Kruispunt en door het aanbod op het gebied van cultuureducatie extra te stimuleren. Dit komt terug in deze nota.

Ook komt het belang van het in gesprek blijven met elkaar en meedoen aan de orde. Om die reden heet de nota ‘Doe Mee met Cultuur!’.

De Cultuurnota is tot stand gekomen in samenspraak en in afstemming met veel betrokken inwoners en culturele organisaties.