Voor onze gemeente verzorgt SVHW de hondenbelasting. Jaarlijks controleert LEGITIEM BV hiervoor het hondenbezit. Dit jaar vindt de controle van februari tot mei plaats. De controleurs kunnen zich legitimeren als werknemer bij LEGITIEM BV. Treffen zij een hond aan waarvoor de eigenaar geen belasting betaalt, dan melden zij dat bij SVHW.