Binnen de gemeente Barendrecht houden verschillende mensen zich bezig met het thema economie. Zo is er de bedrijfscontactfunctionaris, die de Barendrechtse ondernemers bij staat bij al hun vragen, en een aantal beleidsmedewerkers, die zich bezig houden met het beleid met betrekking tot economie.