De raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van Barendrecht. U kunt rechtstreeks met de raadsleden of hun fractie contact opnemen. De e-mailadressen vindt u op de website van de raad.

Wilt u iets sturen aan de gemeenteraad als geheel, dan kunt u dit aanleveren bij de griffier:

  • per e-mail griffie@barendrecht.nl of
  • per post Gemeenteraad Barendrecht, t.a.v. de griffie, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.

De griffie verspreidt uw mail of brief onder de raadsleden.