De raadsleden vertegenwoordigen de inwoners van Barendrecht. U kunt rechtstreeks met de raadsleden of hun fractie contact opnemen. De e-mailadressen vindt u op de website van de raad.

Wilt u iets sturen aan de gemeenteraad als geheel, dan kunt u dit per e-mail aanleveren bij de griffier of per post Gemeenteraad Barendrecht, t.a.v. de griffie, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht. De griffie verspreidt uw mail of brief onder de raadsleden.

Is deze pagina naar wens?