Concept hondenkaart

In dit document staan de plannen voor het hondenbeleid. Vanaf 2024 wil de gemeente de extra voorzieningen gefaseerd verbeteren aan de hand van een meerjarenplanning. Hier gebruiken we de opbrengsten uit de hondenbelasting voor. Op de hondenkaart vindt u de huidige, nieuwe, mogelijk nieuwe en vervallen losloopgebieden, net als de losloopgebieden die in beheer zijn bij Staatsbosbeheer. De digitale kaart is interactief. Als u op een locatie klikt, ziet u hier meer informatie over.

Download Concept hondenkaart