De Commissie bezwaarschriften adviseert de burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de raad over ingediende bezwaarschriften. De commissie bestaat uit leden die niet bij de gemeente werken. Het secretariaat ondersteunt de commissie. Het secretariaat bestaat uit ambtenaren van de gemeente.

De commissie vergadert op woensdagavond. Meer informatie over de bezwaarprocedure.

Contact

Contact met de commissie verloopt via het secretariaat.
•    Telefoonnummer 14 0180
•    Per post, ter attentie van Secretariaat Commissie bezwaarschriften, Postbus 501, 2990 EA Barendrecht.