Het college van B&W wil het liefst alle bestaande gebruikers van ’t Trefpunt herhuisvesten in een nieuwbouwlocatie. Dit blijkt uit het collegevoorstel ‘Herhuisvesting ’t Trefpunt’ dat burgemeester en wethouders hebben vastgesteld. Wethouder Luijendijk (Ruimtelijke Ordening): “Met nieuwbouw vullen we de behoefte aan kwaliteit van huisvesting en ruimte goed in en kunnen we ook (financieel) voldoen aan de wensen rondom inrichting, verhuiskosten en tijdelijke huisvesting. Dit scenario heeft bovendien draagvlak bij gebruikers en kan relatief snel worden gerealiseerd.”

Op 13 december 2018 heeft de raad een motie aangenomen over ‘t Trefpunt met het verzoek een plan te presenteren over de herhuisvesting van de gebruikers van ‘t Trefpunt op de huidige locatie. Hierbij heeft de gemeenteraad gevraagd een aantal scenario’s uit te werken over de keuze voor renovatie of nieuwbouw met een woningbouwlaag als extra optie.

Drie scenario’s

Het college heeft drie mogelijke scenario’s op een rij gezet. Naast het voorkeursscenario om alle huidige gebruikers een plek te geven in een nieuwbouwlocatie is ook uitvoerig onderzoek gedaan naar het zogenaamde muziekscenario (nieuwbouw ’t Trefpunt als muziekgebouw en overige gebruikers in de Baerne) en het woonscenario  (nieuwbouw ’t Trefpunt met KunstCreatief Barendrecht (KCB), overige gebruikers, woningbouw, Harmonievereniging Barendrecht en CultuurLocaal in de Baerne).

Samenwerking

Het college geeft in het voorstel aan dat bij zijn keuze is gekeken naar onder andere de samenwerking van verenigingen en instellingen. Wethouder Luijendijk: ”De afgelopen periode heeft geleerd dat de gebruikers plannen hebben meer samen te werken, dit geldt met name voor Harmonievereniging Barendrecht en CultuurLocaal. De nieuwbouw biedt voldoende ruimte voor de herhuisvesting van de gebruikers, geeft de laagste investeringslasten en zorgt voor de laagste kapitaallasten. Dit scenario heeft zowel voor de gebruikers als voor de omwonenden het grootste draagvlak.”

Geen monumentenstatus huidig gebouw

Om nieuwbouw te realiseren is sloop van het huidige ’t Trefpunt noodzakelijk. Stichting Cuypersgenootschap en Erfgoedvereniging Bond Heemschut hebben hiertegen eerder al een bezwaar ingediend en advies gegeven ‘t Trefpunt aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het college heeft, dinsdag 12 oktober 2021, besloten om dit advies niet over te nemen. De gemeenteraad heeft in juni 2020 besloten om niet te kiezen voor het renovatie van ‘t Trefpunt en het college volgt dit besluit. De reden hiervoor is dat de aanwezigheid van asbest en andere renovatiekosten een groot risico vormen voor een budgetoverschrijding en hogere kapitaallasten veroorzaken. Ook de vertragingsrisico’s van renovatie zijn niet gebaat bij de gewenste, snelle herontwikkeling van ’t Trefpunt.

Duurzame investering

Het college verwacht dat de nieuwbouw van ‘t Trefpunt circa € 6.380.000 gaat kosten. Van dit bedrag heeft de gemeenteraad eerder al 6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het college geeft aan dat het hier gaat om een duurzame investering, omdat de nieuwbouw voldoet aan alle eisen in het ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen. De nieuwe locatie voldoet ook geheel aan de eisen en wensen van duurzaamheid. Het wordt een bijna energieneutraal en gasloos gebouw.

Behandeling voorstel in commissie en gemeenteraad

Het is aan de gemeenteraad om te besluiten of de nieuwbouw voor alle gebruikers van ’t Trefpunt inderdaad doorgaat. Dit besluit valt tijdens de raadsvergadering van dinsdag 30 november 2021. Ter voorbereiding op deze raadsvergadering komt het voorstel aan de orde in de commissie Ruimte op dinsdag 2 november, waar betrokkenen op dit onderwerp kunnen inspreken. De start van de bouw staat dan gepland voor het tweede kwartaal van 2023. Tijdens het voorbereidende traject wil het college de gebruikers en omwonenden actief blijven betrekken.