Het Barendrechtse college van burgemeester en wethouders heeft op vrijdag 17 mei de Voorjaarsnota 2020 gepresenteerd. De Voorjaarsnota is de opmaat naar de behandeling van de begroting voor 2020 in november. Belangrijk onderdeel is hoe de gemeente de grote financiële tekorten in onder andere de (jeugd)zorg gaat opvangen.