Wat het college de komende jaren wil doen en bereiken.

Coalitieakkoord

Na de gemeenteraadsverkiezingen onderhandelen de verschillende partijen. Samen komen zij tot een akkoord. Dat heet het coalitieakkoord. Hierin staan de hoofdlijnen van het nieuwe beleid.

De coalitie bestaat uit 6 partijen: CDA, SGP/ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks en D66. Zij zien het als hun belangrijkste taak om inwoners, bedrijven en instellingen samen te brengen in een samenleving waarin iedereen kan meedoen.

 

Collegeprogramma

Het college van B en W van de gemeente Barendrecht heeft 29 november 2018 het collegeprogramma 2018 - 2022 gepresenteerd, met de titel: Barendrecht Toekomstbestendig! Het college beschrijft in het collegeprogramma hoe het, samen met de Barendrechters, in de komende vier jaar werkt aan een toekomstbestendig Barendrecht, met oog voor iedereen die in Barendrecht woont.

Bekijk het collegeprogramma 2018 - 2022: Barendrecht Toekomstbestendig.

U kunt het collegeprogramma onderaan deze pagina ook downloaden als pdf-bestand.