Wat het college de komende jaren wil doen en bereiken.

Tussenevaluatie collegeprogramma

Het college van B&W heeft in december 2020 een tussenevaluatie van het collegeprogramma opgesteld. In de tussenevaluatie wordt de voortgang beschreven van alle acties uit het collegeprogramma. Het college vindt het belangrijk om te verantwoorden wat ze vanaf de start van de collegeperiode heeft gedaan en bereikt. De algemene conclusie van het college is dat ze goed op weg is om haar plannen te realiseren voor een toekomstbestendig Barendrecht.

Hieronder kunt u de tussenevaluatie ‘Barendrecht Toekomstbestendig! Goed op weg!’ downloaden.

Collegeprogramma

Het college van B en W van de gemeente Barendrecht heeft 29 november 2018 het collegeprogramma 2018 - 2022 gepresenteerd, met de titel: Barendrecht Toekomstbestendig! Het college beschrijft in het collegeprogramma hoe het, samen met de Barendrechters, in de komende vier jaar werkt aan een toekomstbestendig Barendrecht, met oog voor iedereen die in Barendrecht woont.

Bekijk het collegeprogramma 2018 - 2022: Barendrecht Toekomstbestendig.

U kunt het collegeprogramma onderaan deze pagina ook downloaden als pdf-bestand.

Coalitieakkoord

Na de gemeenteraadsverkiezingen onderhandelen de verschillende partijen. Samen komen zij tot een akkoord. Dat heet het coalitieakkoord. Hierin staan de hoofdlijnen van het nieuwe beleid.

De coalitie bestaat uit 6 partijen: CDA, SGP/ChristenUnie, VVD, PvdA, GroenLinks en D66. Zij zien het als hun belangrijkste taak om inwoners, bedrijven en instellingen samen te brengen in een samenleving waarin iedereen kan meedoen.