Burgemeester Jan van Belzen

Algemene bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid, brandweerzaken, intergemeentelijke samenwerking, internationale betrekkingen, kabinetszaken, externe en interne communicatie, evenementen en vergunningen APV.

Nevenfuncties

•    Voorzitter Denktank Transportveiligheid
•    Voorzitter werkgroep incident Management Vervoer Gevaarlijke Stoffen
•    Voorzitter Christelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart (CBOB)
•    Vice-Voorzitter BLN (Binnenvaart Logistiek Nederland) -Schuttevaer

Bestuurlijke overleggen

•    Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Gemeentelijke Regeling BAR-organisatie
•    Algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam-Haaglanden (MRDH)
•    Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
•    Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
•    BAR-veiligheidsoverleg
•    Regionaal veiligheids overleg
•    Districten veiligheids overleg

Contact

E-mail: j.van.belzen@barendrecht.nl
Telefoon: 14 0180 (secretariaat afdeling Bestuursondersteuning)

Is deze pagina naar wens?