Burgemeester Jan van Belzen

Algemene bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid, brandweerzaken, intergemeentelijke samenwerking, internationale betrekkingen, kabinetszaken, externe en interne communicatie, evenementen en vergunningen APV.

Nevenfuncties

 • Voorzitter van Bestuur van de Vereniging Explosieven Opsporing (bezoldigd)
 • Voorzitter werkgroep Incident Management Vervoer Gevaarlijke Stoffen (onbezoldigd)
 • Voorzitter Denktank Transportveiligheid (onbezoldigd)
 • Voorzitter Platform Veiligheid Spoor (onbezoldigd)
 • Voorzitter Platform Veiligheidsprogramma Waterstof (onbezoldigd)
 • Voorzitter bestuurlijke werkgroep Energietransitie & veiligheid (onbezoldigd)
 • Lid Bestuurlijke Kopgroep Kijfhoek (onbezoldigd)
 • Lid Stuurgroep Omgevingsveiligheid (onbezoldigd)
 • Lid bestuur stichting Clara Kinderbos (onbezoldigd)
 • Lid Rotterdamse Kopgroep Havenemplacementen (onbezoldigd)
 • Lid bestuurlijke Kopgroep Havenemplacementen (onbezoldigd)

Bestuurlijke overleggen

 • Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Gemeentelijke Regeling BAR-organisatie
 • Algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam-Haaglanden (MRDH)
 • Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
 • Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
 • BAR-veiligheidsoverleg
 • Regionaal veiligheidsoverleg
 • Districten veiligheidsoverleg

Overig

 • Stichting Present Barendrecht – ambassadeur
 • Stichting vrienden van de Dorpskerk Barendrecht – lid van het comité van aanbevelingen
 • Stichting Kleine Duiker Barendrecht – lid van het comité van aanbevelingen
 • Stichting monumentaal boek Barendrecht – lid van het comité van aanbevelingen
 • Stichting evenementen Barendrecht – lid van het comité van aanbevelingen
 • Harmonie Barendrecht – Beschermheer
 • Diaconaal Platform Barendrecht - Beschermheer
 • Stichting Hospice De Reiziger – lid comité van aanbeveling
 • Stichting Barendrecht Viert Vrijheid – lid van het bestuur

Contact

E-mail: j.van.belzen@barendrecht.nl
Telefoon: 14 0180 (secretariaat afdeling Bestuursondersteuning)

Is deze pagina naar wens?