Burgemeester Jan van Belzen

Algemene bestuurlijke aangelegenheden, openbare orde en veiligheid, brandweerzaken, intergemeentelijke samenwerking, internationale betrekkingen, kabinetszaken, externe en interne communicatie, evenementen en vergunningen APV.

Nevenfuncties

•    Voorzitter Denktank Transportveiligheid (onbezoldigd)
•    Voorzitter werkgroep incident Management Vervoer Gevaarlijke Stoffen (onbezoldigd)
•    Voorzitter van de Raad van Toezicht van Waardeburgh (bezoldigd)
•    Voorzitter van Bestuur van de Vereniging Explosieven Opsporing (bezoldigd)

Bestuurlijke overleggen

•    Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur Gemeentelijke Regeling BAR-organisatie
•    Algemeen bestuur Metropoolregio Rotterdam-Haaglanden (MRDH)
•    Regionaal Informatie- en Expertisecentrum
•    Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
•    BAR-veiligheidsoverleg
•    Regionaal veiligheids overleg
•    Districten veiligheids overleg

Overig

•    Stichting Present Barendrecht – ambassadeur
•    Stichting vrienden van de Dorpskerk Barendrecht – lid van het comité van aanbevelingen
•    Stichting Kleine Duiker Barendrecht – lid van het comité van aanbevelingen
•    Stichting monumentaal boek Barendrecht – lid van het comité van aanbevelingen
•    Stichting evenementen Barendrecht – lid van het comité van aanbevelingen
•    Harmonie Barendrecht – Beschermheer
•    Stichting Hospice De Reiziger – lid comité van aanbeveling
•    Stichting Barendrecht Viert Vrijheid – lid van het bestuur

Contact

E-mail: j.van.belzen@barendrecht.nl
Telefoon: 14 0180 (secretariaat afdeling Bestuursondersteuning)

Is deze pagina naar wens?