In de Rotterdamse regio zullen tot eind 2030 nog circa 40 extra windmolens worden geplaatst. Dit is eind 2017 besloten. Ook in Barendrecht vlakbij het Vaanplein zullen er hoogstwaarschijnlijk twee of drie worden gerealiseerd.

In de Rotterdamse regio zullen tot eind 2030 nog circa 40 extra windmolens worden geplaatst. Dit is eind 2017 besloten. Ook in Barendrecht vlakbij het Vaanplein zullen er hoogstwaarschijnlijk twee of drie worden gerealiseerd.

Ik besef mij goed dat u wellicht denkt: “Een windmolen in mijn achtertuin; ik heb daar niet om gevraagd”. Daarom willen wij deze situatie, de waarschijnlijke realisatie van windmolens bij het Vaanplein, met extra aandacht en zorg oppakken. Een veilige, leefbare woonomgeving is belangrijk voor u als inwoner. Ik trek hierbij samen op met de gemeente Rotterdam en dus met collega-wethouder, Arno Bonte.

Aan de ene kant is het verduurzamen van onze leefomgeving een goede investering voor de generaties na ons; onze kinderen en kleinkinderen zullen hopelijk opgroeien in een omgeving waarbij de CO2 uitstoot een stuk minder zal zijn. Dat is belangrijk voor hun en ook onze gezondheid.  Daarnaast kunnen we niet zonder ‘schone’ energie. Om aan de vraag naar elektriciteit -ook in uw huishouden- te kunnen voldoen, is hernieuwbare energie nodig en dus lokaal opgewekte stroom.

Aan de andere kant roept de komst van de windmolens wellicht ook vragen bij u op zoals; ‘Wat doet dit voor ons zicht?’ en ‘Kan ik straks mijn huis nog wel goed verkopen?’. Dit zijn vraagstukken die wij samen met u niet uit de weg gaan en deze informatie, zodra er een projectontwikkelaar met een realistisch plan komt, met u gaan delen.

Uw vragen, zorgen maar ook wensen zijn daarom voor ons ontzettend belangrijk om te weten. Als burger heeft u invloed op het (financiële) participatietraject. Zo hebben omwonenden altijd als eerste ook wat voordelen in de vorm van een financiële deelname aan het windpark en/of een collectief omgevingsfonds waar u zelf als bewoners kunt bepalen op welke wijze deze middelen in de omgeving worden ingezet. De meest gestelde vragen beantwoorden wij u al op deze website.

Indien u daarnaast uw contactgegevens achterlaat, antwoorden bij binnen drie werkdagen op uw vraag of opmerking. Wij blijven graag met u in contact om in een latere fase – als er meer duidelijkheid is- desgewenst een klankbordgroep in te richten.

Wij streven ernaar om u zo goed als mogelijk op de hoogte te houden en de tools te bieden zodat u inzicht krijgt in wat de ontwikkeling voor u betekent.

Daarnaast is het onze verantwoordelijkheid om ook het gesprek aan te gaan met de toekomstige projectontwikkelaar en de grondeigenaren zodat er goede afspraken volgen.

Wij willen dit project, de realisatie van twee of drie windmolens op het Vaanplein, samen met u oppakken. Wij danken u voor uw input, het delen van uw mening en contact ook mij gerust bij vragen.
 
Tanja de Jonge
Wethouder gemeente Barendrecht