Dinsdag 2 april heeft de gemeenteraad ‘ja’ gezegd tegen het nieuwe beleidsplan afval en grondstoffen voor Barendrecht. Deze beslissing heeft veel reacties opgeleverd. Lees hier de brief van Cees Schaap over het nieuwe beleidsplan.

Ik hoor uw mening graag en ga de komende tijd met u in gesprek over de doelstelling van het beleidsplan afval en grondstoffen en de veranderingen die dit met zich meebrengt.

Ook wil ik met u meedenken over hoe we het doel van de maatregelen in het plan zo goed mogelijk kunnen realiseren. Wat dat doel is? Het hoogste scheidingspercentage tegen de laagste kosten met zo min mogelijk verandering.

Laat ik vooropstellen dat ik begrip heb voor de reacties die ik lees en hoor. Persoonlijk sta ik bijvoorbeeld evenmin te trappelen om twee afvalcontainers in mijn tuin te plaatsen. Toch is dit een klein offer voor het doel waar het allemaal om draait. Onze gemeente staat in de top 10 van slechtst presterende gemeenten in Nederland qua afvalscheiding. Daar moeten we, voor het milieu maar zeker ook uit kostenoverwegingen, iets aan doen. Voor het laten verbranden van het restafval moeten we namelijk steeds meer betalen, terwijl de grondstoffen die we uit de verbrandingsoven redden juist geld waard zijn.

Bij het opstellen van het beleidsplan afval en grondstoffen is het gelukt om te komen tot de minste kostenstijging, het hoogst haalbare scheidingspercentage en de minste aantal containers thuis. We bieden maximale service bij de afvalinzameling. Barendrecht is uniek met een dicht netwerk van ondergrondse containers voor restafval die straks voor Plastic verpakkingsmateriaal, Metaal (blik) en drinkpakken (PMD) + restafval gebruikt gaan worden. Doordat het PMD en restafval bij elkaar in de ondergrondse container mogen zijn in Barendrecht maar 2 bakken per huishouden nodig: 1 voor GFT en 1 voor papier. En niet, zoals in veel andere gemeenten, 3 of 4 bakken. Voor hoogbouw komen afzonderlijke maatwerkoplossingen, die per situatie worden geïnventariseerd. De nascheiding van PMD door de nieuwste verwerkingsinstallaties levert het beste resultaat op en is voor u als inwoner bovendien makkelijker én goedkoper dan wanneer we het PMD apart zouden ophalen. In de komende periode gaan we op zoveel mogelijk manieren met u in gesprek om voor uw eigen situatie te kijken hoe de afvalinzameling eruit komt te zien en wat nodig is om dit met elkaar zo goed mogelijk in te richten.

Afval loont

Ik hoor signalen dat mensen bezorgd zijn om de rol van Afval loont in de toekomst. Afval loont heeft tijdens de pilot in de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd. Ieder huishouden in Barendrecht draagt via de afvalstoffenheffing € 10,- per jaar bij aan Afval loont, maar niet iedereen maakt er gebruik van. We zijn één van de slechtst scorende gemeenten voor wat betreft het scheidingspercentage. Zonder drastische wijziging blijven we teveel afval verbranden en stijgen de kosten onbeheersbaar. Ik ben met ‘Afval loont’ in gesprek over een nieuwe rol in onze lokale samenleving. Daarbij staat voor mij voorop dat dit geen afbreuk moet doen aan het scheidingspercentage en dat de kosten voor u als inwoner niet stijgen. Wanneer een nieuwe rol niet mogelijk zou zijn, worden lokale verenigingen, kerken en scholen die nu geld ontvangen via Afval loont gecompenseerd uit de opbrengsten van in Barendrecht ingezamelde grondstoffen. Het personeel van Afval loont wordt in dat geval begeleid van werk naar werk.

Petitie

Een aantal bewoners is een petitie gestart met het doel de beslissing van de gemeenteraad terug te draaien. Ik ga op zeer korte termijn met de initiatiefnemers om tafel om hun bezwaren, vragen en zorgen te bespreken. De afspraak hiervoor staat al in de agenda. Daarnaast ga ik de wijken van Barendrecht in om persoonlijk met u het gesprek aan te gaan over het waarom van het nieuwe beleid voor afval en grondstoffen. Dat doe ik onder andere bij de spreekuren van de wijkwethouders en bij de wijkoverleggen. Ook ben ik binnenkort ‘live’ op Facebook om uw vragen te beantwoorden. Houd hiervoor de Facebookpagina van de gemeente Barendrecht in de gaten.

Ik vertrouw erop dat ik u als kritisch meedenkend Barendrechter binnenkort tegenkom.  

Met vriendelijke groet,

Cees Schaap
Wethouder gemeente Barendrecht