Beste bewoners van Barendrecht,

Het coronavirus verspreidt zich door Nederland en heeft door alle maatregelen die genomen zijn een ingrijpende invloed op het openbare leven. De huidige situatie vraagt veel van de samenleving, zowel landelijk, regionaal als bij ons in Barendrecht. We hebben elkaar nodig om de uitbraak van dit virus te verslaan. Alleen samen kunnen we zorgen voor een omslag. Houd oog voor elkaar en let op de kwetsbaren onder ons, is mijn boodschap aan u allen.