De eerder deze week aangekondigde brandbrief, over de gevolgen van de aanhoudende COVID-19-pandemie voor de jeugd, is inmiddels door maar liefst 150 wethouders uit heel Nederland ondertekend. Daarnaast kreeg de brief steun van instanties op het gebied van jeugd, raadsleden én burgers. En ook nu komt nog steeds steun binnen. De brief wordt zo snel mogelijk aangeboden aan het demissionair Kabinet. Het initiatief voor de brief komt van wethouder Reshma Roopram uit Barendrecht. Samen met de ondertekenaars roept zij het Kabinet op tot actie.

“De effecten van deze aanhoudende pandemie op onze jeugd zijn groot en (deels) niet te overzien. Als we niet oppassen krijgen we straks een splijtzwam in onze samenleving: zij die wel goed uit de crisis zijn gekomen en zij die het niet hebben gered. Dat vergroot de kansenongelijkheid in deze groep nog verder, iets waarvoor de overheid zich al jaren keihard inzet. Dat kunnen we niet laten gebeuren.”, aldus Roopram.

Vier maanden

De wethouders doen de oproep samen met jeugd, deskundigen, hulpverleners en gemeenteraadsleden. Zij willen dat het Kabinet binnen vier maanden een actiegericht deltaplan jeugd presenteert, zodat de jeugd weer perspectief krijgt. En dat is hard nodig, vindt Roopram. “Er wordt ongelofelijk veel flexibiliteit van de jeugd gevraagd, terwijl ook zij te maken hebben met problemen als eenzaamheid, depressiviteit en agressiviteit. Er zijn meer signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling en we zien een zorgelijke toename van het aantal zelfmoordpogingen onder jongeren.” Met de groeiende hulpkreten van kinderen die buiten beeld raken van scholen en hulpverlening, wordt de urgentie om op te treden steeds groter. De jeugd voelt nu al bijna een jaar de belemmering in hun jonge leven, hun welzijn, groei en ontwikkeling. “En dan hebben we het niet alleen over de kwetsbare jongeren. Het gaat hier ook om de jeugd waarmee het voorheen altijd goed ging. Het is vijf voor twaalf en code rood voor onze jeugd. De enorme steun voor de brief laat wel zien: we moeten nú iets doen.”

Verantwoordelijkheid van gemeenten

Het zijn de gemeenten die sinds 2015 verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp. Gemeenten kregen daarom ook extra geld van het Rijk om jeugd tijdens de pandemie te ondersteunen. “Natuurlijk helpt dat. Dat geld is goed terecht gekomen. We hebben dat geïnvesteerd in ons welzijnswerk, in het bieden van een veilige plek voor jongeren om bijvoorbeeld huiswerk te kunnen maken. En in het coronaproof maken van plekken waar de jeugd komt”, vertelt Roopram. “Maar dat is niet genoeg. We nemen onze verantwoordelijkheid, maar we kunnen het niet alleen. Landelijke aandacht is nodig.”

Taskforce en concrete voorstellen

De ondertekenaars vragen het Kabinet om, samen met gemeenten, jongeren, deskundigen en hulpverleners, een taskforce in te richten en een actiegericht deltaplan jeugd te presenteren. Én te financieren, met net zoveel urgentie als de economische steunpakketten. “Zodat we binnen vier maanden in alle regio’s van Nederland concrete voorstellen te hebben waarmee we onze jeugd kansrijk, veilig en gezond kunnen laten opgroeien en achterstanden kunnen herstellen.”

Lees hier de tekst uit de brandbrief