Op de Botter-locatie (Botter 135, voormalige locatie Focus Beroepsacademie) worden 70 woningen ontwikkeld in het groen. Op 27 juni 2017 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie Botter vast. Op basis van de gebiedsvisie is een ontwikkelaar geselecteerd en is een ontwerp gemaakt voor het gebied.

Hoe gaat de Botter-locatie er uit zien?

De 70 appartementen worden verdeeld over drie gebouwen in een parkachtige sfeer. Naast het fietspad aan de zuidkant van het terrein komen twee bouwblokken. Deze worden onderling verbonden met een nagenoeg verdiepte parkeergarage waar plek is voor ruim vijftig auto’s. In het plangebied komen daarnaast nog circa 65 parkeerplaatsen. In totaal worden er bijna 120 parkeerplaatsen in het plangebied gerealiseerd. Aan de noordkant komt het gebouw met sociale huurwoningen, met balkons aan de zonzijde. De appartementsgebouwen kennen een gelaagde opbouw: in de zuidwesthoek wordt gestart met drie woonlagen en dit loopt op tot vijf woonlagen aan de zijde van de Buitenlandse Baan. De gebouwen krijgen door eenzelfde architectuur een gezamenlijke uitstraling.

Omdat de bestaande bomenrijen aan de randen van het gebied behouden blijven, krijgt het plan vanaf de start een groene uitstraling. Het terrein tussen de drie bouwblokken krijgt een parkachtig ontwerp.

Wie ontwikkelt de appartementen?

De combinatie Erik van Erk projectontwikkeling, aannemersbedrijf P. van Leeuwen en RoosRos Architecten gaat de appartementen bouwen. De gemeente heeft deze ontwikkelcombinatie na een selectieproces gekozen om een bouwplan uit te werken. Er komen 70 (levensloopbestendige) appartementen voor de leeftijdsgroep van 55+. Van deze 70 woningen zijn er 34 sociale huurwoningen, 18 (middeldure) huurwoningen en 18 koopwoningen. De ontwikkelcombinatie zet in op een duurzaam plan, waarbij gebruikt gemaakt wordt van geothermie en zonnepanelen. Samen met deze ontwikkelcombinatie gaat de gemeente aan de slag om het ontwerp voor de gebouwen en de openbare ruimte verder uit te werken. 

Interesse in de woningen?

Koopwoningen

Naar verwachting start de ontwikkelaar in het eerste kwartaal van 2020 met de verkoop. Als u interesse heeft in de aankoop van een appartement in dit project, dan kunt u zich nu al inschrijven via de website van Delta Makelaars.

Vrije sectorhuurwoningen

Op dit moment is de verhuurder van de vrije sectorhuur nog niet bekend. Wel kunt u alvast uw interesse kenbaar maken via Delta Makelaars op dezelfde wijze als bij de koopwoning. Vermeld daarbij dat u interesse heeft in een huurwoning. 

Sociale huurwoningen

Circa 4 maanden voor oplevering worden de woningen geadverteerd op www.woonnetrijnmond.nl door de woningstichting. Dit wordt ook in de Schakel en via de website van de woningstichting bekend gemaakt. Om in aanmerking te komen moet u zijn ingeschreven als woningzoekende via Woonnet Rijnmond. U kunt zich alleen inschrijven als woningzoekende, niet als geïnteresseerde voor specifieke woningen. Inschrijven kost €10,- per jaar en kan via de website van Woonnet Rijnmond.

Planning

Om de nieuwbouw in de omgeving in te passen wordt een zorgvuldig proces doorlopen. In onderstaande tabel staat de voorlopige planning. Wanneer nodig wordt deze geactualiseerd.

Stappen Periode
Behandeling bestemmingsplan Commissie Ruimte14 januari 2020
Behandeling bestemmingsplan door gemeenteraad  28 januari 2020
Aanvraag omgevingsvergunningvoorjaar 2020
Start bouwderde kwartaal 2020
Oplevering gebiedvierde kwartaal 2021

Aanpassing bestemmingsplan

Het huidige bestemmingsplan gaat nog uit van een schoolgebouw op de Botter-locatie. Om woningbouw mogelijk te maken is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan heeft in het derde kwartaal 2019 ter inzage gelegen. Binnengekomen zienswijzen worden in het vierde kwartaal verwerkt. Het ontwerp bestemmingsplan wordt begin 2020 voor besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. 

Vragen

Als u vragen heeft over de Botter-locatie kunt u contact opnemen met Peet Wijnen via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 0180 (alleen deze 6 cijfers intoetsen).

Nieuwsbrief

Graag houden wij belangstellenden via een (digitale) nieuwsbrief op de hoogte van het proces rondom de ontwikkeling van de Botter-locatie. U kunt zich hierop abonneren door een e-mail te sturen naar p.wijnen@bar-organisatie.nl onder vermelding van digitale nieuwsbrief Botter-locatie. Meer over uw privacy bij het aanmelden voor een van onze nieuwsbrieven vindt u op de pagina over privacy.

Gebiedsvisie Botter

Is deze pagina naar wens?