Op de Botter-locatie (Botter 135, voormalige locatie Focus Beroepsacademie) worden 70 woningen ontwikkeld in het groen. Op 27 juni 2017 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie Botter vast. Op basis van de gebiedsvisie is een ontwikkelaar geselecteerd en is een ontwerp gemaakt voor het gebied.

Hoe gaat de Botter-locatie er uit zien?

De 70 appartementen worden verdeeld in drie gebouwen in een parkachtige sfeer. Naast het fietspad aan de zuidkant van het terrein komen twee bouwblokken. Deze worden onderling verbonden met een nagenoeg verdiepte parkeergarage, waar plek is voor ruim vijftig auto’s. In het plangebied komen daarnaast nog circa 65 parkeerplaatsen. In totaal worden er bijna 120 parkeerplaatsen in het plangebied gerealiseerd. Aan de noordkant komt het gebouw sociale huurwoningen, met balkons gericht op de zonzijde. De appartementsgebouwen kennen een gelaagde opbouw vanaf de zuidwesthoek richting de Buitenlandse Baan. In de zuidwesthoek wordt gestart met drie woonlagen en dit loopt op tot vijf woonlagen aan de zijde van de Buitenlandse Baan. De gebouwen krijgen door het gebruik van eenzelfde architectuur een gezamenlijke uitstraling.

Door het behoud van de bestaande bomenrijen aan de randen van het gebied zal het plan vanaf de start een groene uitstraling krijgen, dit wordt doorgezet door ook het terrein tussen de drie bouwblokken een parkachtig ontwerp te geven.

Wie ontwikkelt de appartementen?

De combinatie Erik van Erk projectontwikkeling, aannemersbedrijf P. van Leeuwen en RoosRos Architecten gaat de appartementen bouwen. Deze ontwikkelcombinatie is na een selectieproces door de gemeente gekozen om een bouwplan uit te werken. Er zullen 70 (levensloopbestendige-) appartementen komen in een verdeling van ca 50% sociale huur-, ca. 25% (middeldure) huur- en ca. 25% koopwoningen. De ontwikkelcombinatie zet in op een duurzaam plan, waarbij gebruikt gemaakt wordt van geothermie en zonnepanelen. Samen met deze ontwikkelcombinatie gaat de gemeente aan de slag om het ontwerp voor de gebouwen en de openbare ruimte verder uit te werken. De inschrijfmogelijkheden voor de appartementen zullen op een later moment door de ontwikkelcombinatie bekend gemaakt worden. Als deze informatie bekend is vermelden wij dit in de gemeentelijke nieuwsbrief. 

Aanpassing bestemmingsplan

Het bestaande bestemmingsplan gaat nog uit van een schoolgebouw op de Botter-locatie. Om woningbouw mogelijk te maken is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Het ontwerpbestemmingsplan is voorbereid. Medio augustus tot eind september is het ontwerpbestemmingsplan in te zien. Tijdens deze periode is er gelegenheid om te reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Ook vindt op 3 september van 18:00 tot 21:00 in het gemeentehuis een inloopavond plaats waar het bestemmingsplan in te zien is en er gelegenheid is om vragen te stellen. Het doel is dat de gemeenteraad het bestemmingsplan begin 2020 kan vaststellen.

Planning

Om de nieuwbouw in de omgeving in te passen wordt een zorgvuldig proces doorlopen met een aantal stappen. In onderstaande tabel staat de voorlopige planning. Wanneer nodig wordt deze geactualiseerd.

Stappen Periode
Ontwerpbestemmingsplan in te zien   derde kwartaal 2019
Inloopavond3 september 2019
Vaststelling bestemmingsplan door gemeenteraadjanuari 2020
Aanvraag omgevingsvergunningtweede kwartaal 2020
Start bouwderde kwartaal 2020
Oplevering gebiedvierde kwartaal 2021

Vragen

Als u vragen heeft over de Botter-locatie kunt u contact opnemen met Peet Wijnen. Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met Daniel Amesz. Beiden zijn te bereiken via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 0180 (alleen deze 6 cijfers intoetsen).

Nieuwsbrief

Graag houden wij belangstellenden via een (digitale) nieuwsbrief op de hoogte van het proces rondom de ontwikkeling van de Botter-locatie. U kunt zich hierop abonneren door een e-mail te sturen naar p.wijnen@bar-organisatie.nl onder vermelding van digitale nieuwsbrief Botter-locatie. Meer over uw privacy bij het aanmelden voor een van onze nieuwsbrieven vindt u op de pagina over privacy.

Gebiedsvisie Botter

Is deze pagina naar wens?