Dit jaar zijn de gemeentebomen weer gecontroleerd. Als boomeigenaar en -beheerder zijn wij wettelijk verplicht periodiek te contoleren of onze bomen nog veilig zijn.