Dit jaar zijn de gemeentebomen weer gecontroleerd. Als boomeigenaar en -beheerder zijn wij wettelijk verplicht periodiek te contoleren of onze bomen nog veilig zijn.

Het merendeel van de gecontroleerde bomen blijkt veilig. Sommige bomen hebben wel een verhoogd risico. Daar moeten maatregelen worden genomen. Deze bomen worden gesnoeid. Er wordt vooral grof, dood hout en overbelaste takken verwijderd.

Zieke bomen

Verschillende bomen moeten gerooid worden. Dit is spijtig, maar noodzakelijk. Vaak zijn dit zieke bomen die een gevaar vormen voor de woon- en leefomgeving. Dit risico kan en wil de gemeente niet lopen. De bomen staan verspreid door de hele gemeente. Zoals afgesproken in de Bomenverordening gemeente Barendrecht zullen de gerooide bomen worden gecompenseerd door herplant. Omdat er onder of boven de grond soms te weinig groeiruimte is, kan dit niet altijd op dezelfde locatie. In die gevallen planten wij bomen aan in de directe omgeving of elders in de gemeente.

Uitvoering

De werkzaamheden worden vanaf deze maand uitgevoerd door een aannemer. Die voert naast deze veiligheidswerkzaamheden ook reguliere snoeiwerkzaamheden uit. Er wordt een hoogwerker gebruikt. Daarom worden er soms tijdelijk straten afgezet.

Meer informatie

Met vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u terecht bij Klaas Lugies via telefoonnummer 14 0180.