Soms moet u geld uitgeven voor iets wat u niet verwachtte. Bijvoorbeeld omdat u onverwachts een advocaat nodig heeft. Of juist geld moet uitgeven aan een dokter. Heeft u een laag inkomen, een laag salaris of pensioen? En heeft u weinig vermogen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand aanvragen. Dit is extra geld voor speciale kosten die u dringend moet maken, maar niet vergoed krijgt. Bijzondere bijstand is een geldlening of een gift.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

 • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • Uw kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn;
 • U moet deze kosten maken door bijzondere of dringende omstandigheden;
 • De kosten kunnen niet op een andere manier vergoed worden.

Ben je 18, 19 of 20 jaar? Kijk dan eerst of je ouders je kunnen helpen.

Telefonisch aanvragen

Bijzondere bijstand vraagt u aan bij de gemeente waar u woont. Neem hiervoor telefonisch contact op met één van de klantmanagers op werkdagen tussen 9:00 en 12:00 uur: 14 0180.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt kijken we naar uw inkomen, vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) en persoonlijke situatie. Afhankelijk van uw situatie stuurt de klantmanager u - als u ervoor in aanmerking zou kunnen komen - het juiste aanvraagformulier toe.

Op tijd aanvragen

Vraag de bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt. Zo weet u of u de kosten vergoed krijgt en voorkomt u teleurstelling.

Aanpak Bijzondere bijstand Eigen risico Zorgverzekering

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor een deel van de kosten van het wettelijk eigen risico zorgverzekering. De vergoeding is 50% van het in rekening gebrachte wettelijk eigen risico. De maximale vergoeding via de bijzondere bijstand is maximaal de helft van dit bedrag.

Bent u verzekerd via de zorgpolis van de gemeente met de hoogste aanvullende verzekering, dan schieten wij het eigen risico helemaal voor, u kunt dan geen bijzondere bijstand meer aanvragen.

U kunt de aanvraag doen als u het eigen risico helemaal heeft betaald of aan het eind van het jaar als u geen nieuwe kosten meer verwacht. Soms zijn de totale kosten pas duidelijk in het volgende jaar, ook dan kunt u nog bijzondere bijstand aanvragen. Dan kan alleen in het volgende jaar, dus vraag op tijd de bijstand aan.

Voorwaarden

 • u bent 21 jaar of ouder en staat ingeschreven in de gemeentelijke basisregistratie
 • uw inkomen is niet hoger dan de genoemde bedragen hieronder
 • uw vermogen is lager dan de vermogensgrens
 • de vergoeding kan 1x per jaar worden aangevraagd

Inkomen- en vermogensgrens
Als u een aanvraag indient kijken we naar het netto-inkomen en het vermogen van u en uw eventuele partner. inkomen kan zijn; uit arbeid, alimentatie, voorlopige aanslag Belastingdienst, pensioen, uitkering, etc.

Maximale hoogte netto inkomensgrens inclusief vakantietoeslag voor 21-jarigen tot de AOW-leeftijd:

 • Alleenstaande (ouder) = € 1.236,50
 • Gehuwden en samenwonenden = € 1.766,44

Maximale hoogte netto inkomensgrens inclusief vakantietoeslag voor ouderen vanaf de AOW-leeftijd:

 • Alleenstaande (ouder) = € 1.384,84
 • Gehuwden en samenwonenden = € 1.885,80

De vermogensgrens is:

 • Alleenstaande: € 6.120,00
 • Echtpaar / alleenstaande ouder: € 12.240,00.

Formulier invullen

 • Om uw identiteit vast te stellen logt u bij ons in met DigiD: houdt uw inloggegevens bij de hand.
  Aanvragen Bijzondere bijstand Eigen risico zorgverzekering
 • U kunt de volgende bestanden bij het formulier uploaden (digitaal meesturen):
  • kopie polis zorgverzekering
  • betaalbewijs en afrekening eigen risico
  • wanneer u geen bijstandsuitkering ontvangt: kopie geldig paspoort of identiteitskaart + bankafschriften van betaal- en spaarrekeningen over de laatste 3 maanden + bewijs van alle inkomsten over de afgelopen 3 maanden (bijvoorbeeld loonstroken, uitkeringsspecificaties).
 • Vult u het formulier liever met de pen in? Download dan het Aanvraagformulier Bijzondere bijstand Eigen risico zorgverzekering (pdf)

Termijn

We nemen de beslissing binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Meer weten?

Is deze pagina naar wens?