Soms moet u geld uitgeven voor iets wat u niet verwachtte. Bijvoorbeeld omdat u onverwachts een advocaat nodig heeft. Of juist geld moet uitgeven aan een dokter. Heeft u een laag inkomen, een laag salaris of pensioen? En heeft u weinig vermogen? Dan kunt u misschien bijzondere bijstand aanvragen. Dit is extra geld voor speciale kosten die u dringend moet maken, maar niet vergoed krijgt. Bijzondere bijstand is een geldlening of een gift.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt, kijken we naar uw inkomen en vermogen en naar uw persoonlijke situatie.

Op tijd aanvragen

Vraag de bijzondere bijstand op tijd aan. Dat betekent dat u eerst bijstand aanvraagt, en pas daarna kosten gaat maken.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn onder andere:

  • U woont en verblijft rechtmatig in Nederland;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • Uw kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn;
  • U moet deze kosten maken door bijzondere of dringende omstandigheden;
  • De kosten kunnen niet op een andere manier vergoed worden.

Ben je 18, 19 of 20 jaar? Kijk dan eerst of je ouders je kunnen helpen.

Aanpak

Om bijzondere bijstand aan te vragen, neemt u telefonisch contact op met een klantmanager inkomen bij de gemeente waarin u woont.

Als u bijzondere bijstand aanvraagt kijken we naar uw inkomen, vermogen (bijvoorbeeld spaargeld) en persoonlijke situatie. Afhankelijk van uw situatie stuurt de klantmanager u - als u ervoor in aanmerking zou kunnen komen - het juiste aanvraagformulier toe.

Bel op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur via telefoonnummer 14 0180.

Termijn

We nemen de beslissing binnen 8 weken nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen. We mogen deze termijn 1 keer verlengen.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.

Meer weten?

Is deze pagina naar wens?