Bij sommige aanvragen voor vergunningen doen we een Bibob-onderzoek.

We onderzoeken uw achtergrond en die van uw bedrijf om te weten of het bedrijf betrouwbaar is. En of de mensen die er werken betrouwbaar zijn. Bijvoorbeeld als u een café of een restaurant wilt beginnen.

We onderzoeken wie u bent, of u een strafblad heeft en waar het geld voor het bedrijf vandaan komt.

We mogen het Bibob-onderzoek ook uitvoeren bij een bestaand bedrijf. Dus als u de vergunning al heeft. Als het onderzoek aantoont dat de eigenaar niet integer is, kunnen we de vergunning(en) stopzetten.

Hoe het werkt

De gemeente beslist of zij een onderzoek wil starten.

  • Vul het online Bibob-vragenformulier in.
  • U heeft uw inloggegevens eHerkenning nodig
    Bibob-vragenformulier invullen
  • Voor het aanleveren van de benodigde bewijsstukken maakt u een afspraak met team APV & Bijzondere Wetten.
  • Als u dit vragenformulier namens meerdere bestuurders en/of vennoten invult, dient u door hen gemachtigd te zijn. Voeg hiervoor een schriftelijke machtiging; deze machtiging is ondertekend door alle bestuurders en/of vennoten.
  • Wij starten dan een onderzoek. We zullen bijvoorbeeld uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel bekijken en onderzoeken waar het geld dat u in het bedrijf stopt vandaan komt. Ook kijken we of u een strafblad heeft en wat daarop staat.
  • Als we na het onderzoek denken dat u integer bent, krijgt u de vergunning.
  • Twijfelen we nog? Dan vragen we een Bibob-advies aan bij het Landelijk Bureau Bibob in Den Haag. We sturen u hierover een bericht.
  • U kunt geen bezwaar maken tegen het onderzoek. U kunt ook geen bezwaar maken tegen de uitslag van het onderzoek.

Hoe lang duurt het?

Het Bibob-onderzoek duurt 8 weken. Dit mogen we 1 keer met 4 weken verlengen.

Heeft u op deze pagina gevonden wat u zocht?