Bij sommige aanvragen voor vergunningen doen we een Bibob-onderzoek.

We onderzoeken uw achtergrond en die van uw bedrijf om te weten of het bedrijf betrouwbaar is. En of de mensen die er werken betrouwbaar zijn. Bijvoorbeeld als u een café of een restaurant wilt beginnen.

We onderzoeken wie u bent, of u een strafblad heeft en waar het geld voor het bedrijf vandaan komt.

We mogen het Bibob-onderzoek ook uitvoeren bij een bestaand bedrijf. Dus als u de vergunning al heeft. Als het onderzoek aantoont dat de eigenaar niet integer is, kunnen we de vergunning(en) stopzetten.

Wat gebeurt er als we een Bibob-onderzoek gaan doen?

U moet een Bibob-vragenlijst invullen. De gemeente bekijkt het ingevulde Bibob-vragenformulier, de bewijsstukken en open bronnen zoals uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel, de Gemeentelijke Basis Administratie en het Kadaster. Zo willen we inzicht krijgen in alle personen die bij de onderneming zijn betrokken. En ook een volledig beeld krijgen van de omstandigheden waaronder de activiteiten plaatsvinden en de zeggenschap hierover.

  • Om het online Bibob-vragenformulier in te vullen, heeft u eHerkenning nodig
  • Bibob-vragenformulier invullen
  • Voor het aanleveren van de benodigde bewijsstukken maakt u een afspraak met team APV en Bijzondere Wetten.
  • Als u dit vragenformulier namens meerdere bestuurders en/of vennoten invult, dient u door hen gemachtigd te zijn. Voeg hiervoor een schriftelijke machtiging; deze machtiging is ondertekend door alle bestuurders en/of vennoten.
  • Wij starten dan een onderzoek.
  • U kunt geen bezwaar maken tegen het onderzoek. U kunt ook geen bezwaar maken tegen de uitslag van het onderzoek.
  • Het Bibob-onderzoek duurt 8 weken. Dit mogen we 1 keer met 4 weken verlengen.

Landelijk Bureau Bibob

Hebben we na het eigen onderzoek nog twijfels? Dan kunnen we het Landelijk Bureau Bibob vragen om een advies uit te brengen. Het Landelijk Bureau Bibob valt onder het Ministerie van Justitie. Het bureau adviseert over de mate van gevaar op misbruik van vergunningen, subsidies, aanbestedingen en vastgoedtransacties.

Vragen wij advies bij het Landelijk Bureau Bibob? Dan krijgt u hiervan bericht.

Uitkomst Bibob-onderzoek

Blijkt uit het Bibob-onderzoek dat er gevaar bestaat dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert? Dan kunnen we een aanvraag tot vergunning weigeren. We kunnen ook lopende vergunningen intrekken.

Er is nog een reden waarom de gemeente mag weigeren. Dat is als een strafbaar feit is gepleegd om de vergunning te krijgen. Dat kan bijvoorbeeld valsheid in geschrifte of omkoping zijn. Ook vanwege een ernstig vermoeden van zo'n strafbaar feit mag de gemeente weigeren.